Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՆՈՐ ՉԱՓՈՐՈՐՈՇՉԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ՝ ՀՀ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 10-րդ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 • Քննարկվել է

  19.09.2022 - 04.10.2022

 • Տեսակ

  Հրաման

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 10111

Տպել

Առաջարկներ`

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն

03.10.2022

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից առաջարկվում է «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի 2-րդ դասարանի լրամշակված ծրագրում կատարել ստորև ներկայացված փոփոխությունները։ «Անվտանգություն» թեմայի «Արտակարգ իրավիճկներ» ենթաթեմայի նշված կետերի բովանդակությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ Արտակարգ իրավիճակներ Շ.Ե.Ա.Ի1 Ցուցադրել տարբեր հնարավոր աղետների և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գնահատելու, խուճապի չմատնվելու, կողմնորոշվելու, անվտանգության կանոնների և քայլերի հաջորդականության իմացություն, ցուցադրել առաջին օգնության քայլերի իմացությունը տարբեր իրավիճակների ժամանակ: 2Շ.Ե.Ա.Ի1գ Իմանալ համապատասխան վտանգի դեպքում օգնության հեռախոսահամարները: Նշել, որ օգնություն պետք է խնդրել միայն վստահելի մեծահասակից: Տիրապետել առաջին օգնության տարրական հմտություններին՝ տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան: (Մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարույանն ուղղված թիվ 165 17.03.2022թ գրությամբ:)

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն

03.10.2022

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության կողմից առաջարկվում է «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկայի 10-րդ դասարանի լրամշակված ծրագրում կատարել ստորև ներկայացված փոփոխությունները։ 12․1 «ՎԵՐՔԵՐ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ» թեմայի նշված ենթաբաժինները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ Հիմնական նպատակը Հաղորդել տեղեկություն՝ -փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ, -փափուկ հյուսվածքների բաց վնասվածքներ՝ վերքեր, սահմանումը, տեսակները (կտրած, ծակած, կծած, հրազենային, անդամահատված, օտար մարմնով վերքեր և այլն), առաջացման մեխանիզմները, նշանները և առաջին օգնության քայլերը, -փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքներ, -ոսկրամկանային համակարգի վնավածքներ, տեսակները (մկանների,կապանների ու ջլերի ձգում և պատռվածք, հոդախախտ, բաց և փակ կոտրվածք), առաջացման պատճառները և առաջին օգնության քայլերը: -տարբեր վնասվածքներով տուժածների տարահանման և տեղափոխման առանձնահատկությունները համապատասխան գույքի օգտագոծմամբ և/կամ դրա բացակայության դեպքում՝ ձեռքի տակ եղած միջոցներով: Վերջնարդյունքներ 1.Կատարի տուժածների առաջնային զննում և տեսակավորում, արագ կողմնորոշվի արտակարգ իրավիճակում: 2.Կազմակերպի առաջին օգնությունը տարբեր վնասվածքների դեպքում: 3.Ճիշտ ներկայացնի տուժածի վիճակը և առաջին օգնության քայլերը: 4.Իրականացնի մարմնի տարբեր հատվածներում առկա օտար մարմնի անշարժացումը ձեռքի տակ եղած միջոցներով: 5.Իրականացնի առաջին օգնության ցուցաբերումը, տուժածների տարահանումը և տեղափոխումը: Բովանդակություն Վնասվածքների տեսակները։ Վերքեր։ Վիրակապական նյութեր և միջոցներ։ Վերքի մշակում և վիրակապում։ Ախտահանման նյութեր և միջոցներ։ Խաչվող հասկացություններ Նյութ, էներգիա Վիրակապական նյութեր և միջոցներ։ Միջառարկայական կապեր Քիմիա։ Քիմիական նյութեր՝ ջրածնի պերօքսիդ, բետադին և դրանց կիրառման կարգը: ԹԵՄԱ 12.2-ի վերնագիրը և բովանդակությունը խմբագրել հետևյալ կերպ․ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ: ՇՈԿ Հիմնական նպատակը Հաղորդել տեղեկություն՝ -արյունահոսության տեսակների, առաջացման պատճառների, հիմնական ախտանիշների վերաբերյալ, -արյունահոսությունների ժամանակ առաջին օգնության ցուցաբերման քայլերի վերաբերյալ, -վնասվածքային շոկի, դրա տեսակների, առաջացման պատճառների և ցուցաբերվող առաջին օգնության վերաբերյալ: Վերջնարդյունքներ 1.Իրականացնի տուժածի զննումը, ճանաչի արյունահոսության տեսակը, ծանրության աստիճանը: 2.Տիրապետի արտաքին ուժեղ արյունահոսության ժամանակավոր դադարեցման ձևերին ձեռքի տակ եղած և հաշվեցուցակային միջոցներով (ճնշող վիրակապ, լարան, ոլորան և այլն): 3.Կողմնորոշվի և ցուցաբերի առաջին օգնություն ներքին արյունահոսության դեպքում: 4.Ցուցաբերի առաջին օգնություն քթային արյունահոսության ժամանակ: 5.Ցուցաբերի առաջին օգնություն արյունահոսության ժամանակ և իրականացնի տուժածի խնամքը: 6.Տարբերակի շոկերի տեսակները, ճանաչի դրանց նշանները և ընտրի առաջին օգնության ցուցաբերման հերթականությունը, ելնելով հայտնաբերած վնասվածքներից և տուժածի ծանրության աստիճանից: Առաջարկվող գործունեության ձևեր Կատարում են պայմանական տուժածի արյունահոսության դադարեցում ուղղակի սեղմմամբ, ճնշող վիրակապի և լարանի օգնությամբ: Տեսակավորում և տարահանում են արյունահոսող տուժածին: Կատարում են քայլեր շոկի զարգացման կանխարգելման և նվազեցման ուղղությամբ: «Որոշում են վնասվածքային շոկի ծանրության աստիճանը։» նախադասությունը հանել։ (Շոկի առկայությունը վկայում է տուժածի վիճակի ծանրության մասին:) ԹԵՄԱ 12.3 -ի վերնագիրը և բովանդակությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ․ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ ԵՎ ԿԾԱԾ ՎԵՐՔԵՐ (ՕՁ, ԿԱՐԻՃ, ԿՐԵՏ, ՄԵՂՈՒ, ՇՈՒՆ, ԳԱՅԼ ԵՎ ԱՅԼՆ)։ ԱԼԵՐԳԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ։ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ: ԱՆԱՖԻԼԱԿՏԻԿ ՇՈԿ։ Վերջնարդյունքներ 1.Իրականացնի առաջին օգնությունը կենցաղային թունավորումների, օձերի և թունավոր միջատների խայթոցների դեպքում: (Անհետաձգելի օգնությունը ցուցաբերվում է բժիշկների կողմից:) Առաջարկվող գործունեության ձևեր Համացանցի միջոցով դիտում են կենցաղային թունավորումների, խայթոցների և կծած վերքերի մասին նյութեր՝ դասակարգում են դրանք, ներկայացնում դասարանին և կատարում քննարկում: Կատարում են պայմանական տուժածի առաջին օգնության իրականացում: Պատճառ և հետևանք Իրազեկված /պաշտպանված/ կանխարգելիչ միջոցառումներ:

Рузанна Хачатрян

29.09.2022

В программу пятого класса необходимо ввести некоторые темы. 1) Значения падежных форм существительного. 2) Способы выражения подлежащего и сказуемого в речи. 3) Словообразовательные модели имён существительных.”

Տեսնել ավելին