Վիճակագրություն

Ամենաշատ տեղադրված նախագծեր

Ամենաշատ տեղադրված նախագծերի գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել կայքում ամենաշատ քանակությամբ նախագծեր տեղադրած 10 պետ. մարմինների վիճակագրություն: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս պետ. մարմնին, իսկ ուղղահայացը` նախագծերի քանակը:

Ժամանակային վիճակագրություն

Ժամանակային վիճակագրության միջոցով կարելի է որոշակի ժամանակահատվածի համար տեսնել կայքում տեղադրված նախագծերի քանակական աճի կամ նվազման գրաֆիկական պատկերը: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս ժամանակահատվածը, իսկ ուղղահայացը` նախագծերի քանակը: