Վիճակագրություն

Ամենաշատ տեղադրված նախագծեր

Ամենաշատ տեղադրված նախագծերի գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել կայքում ամենաշատ քանակությամբ նախագծեր տեղադրած 10 պետ. մարմինների վիճակագրություն: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս պետ. մարմնին, իսկ ուղղահայացը` նախագծերի քանակը:

Ժամանակային վիճակագրություն

Ժամանակային վիճակագրության միջոցով կարելի է որոշակի ժամանակահատվածի համար տեսնել կայքում տեղադրված նախագծերի քանակական աճի կամ նվազման գրաֆիկական պատկերը: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս ժամանակահատվածը, իսկ ուղղահայացը` նախագծերի քանակը:

Գրանցման ակտիվության վիճակագրություն

Տվյալ գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել շաբաթվա կտրվածքով օգտատերերի գրանցման ակտիվությունը: Ուղղահայաց առանցքը ցույց է տալիս ժամանակահատվածն ըստ շաբաթների, հորիզոնականը` գրանցված օգտատերերի քանակը:

Գրանցված օգտատերերի ընդհանուր քանակի վիճակագրություն

Տվյալ գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել տրված ամսաթվի դրությամբ կայքում գրանցված բոլոր օգտատերերի ընդհանուր քանակը: Ուղղահայաց առանցքը ցույց է տալիս տրված ամսաթիվը, հորիզոնականը` գրանցված օգտատերերի ընդհանուր քանակը:

Կայք կատարված այցելությունների քանակի վիճակագրություն

Տվյալ գրաֆիկի միջոցով կարելի է տեսնել ամսական կտրվածքով կայք կատարված այցելությունների քանակը: Հորիզոնական առանցքը ցույց է տալիս ժամանակահատվածն ըստ ամիսների, ուղղահայացը` այցելությունների քանակը: