Քննարկումներ

Նախագիծը մշակող մարմին
24.01.2017 03.02.2017

Արդյո՞ք Դուք, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետական մարմիններին գրավոր կամ բանավոր դիմումներ ուղղելով, ստանում եք համապատասխան տեղեկատվություն:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն

24.01.2017 03.02.2017

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում անձնական տվյալները պաշտպանված են:

ՀՀ արդարադատության նախարարություն