Обсуждения

Орган разработки проектов
11.04.2017 25.04.2017

Կողմ եք արդյո՞ք կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության անանուն հաղորդմանը:

Министерство юстиции

24.01.2017 03.02.2017

Արդյո՞ք Դուք, «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետական մարմիններին գրավոր կամ բանավոր դիմումներ ուղղելով, ստանում եք համապատասխան տեղեկատվություն:

Министерство юстиции

24.01.2017 03.02.2017

Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում անձնական տվյալները պաշտպանված են:

Министерство юстиции