Единый веб-сайт для публикации правовых актов

В заголовке
Орган разработки проектов
Тип
(102) Kомитет кадастра (170) Аппарат Премьер-министра (6) Вайоц Дзорская область муниципалитет Джермука (3) Гегаркуникская область муниципалитет Гавар (1) Гегаркуникская область муниципалитет Мартуни (8) Гегаркуникская область муниципалитет Севан (9) Комиссия по защите конкуренции (4) Комиссия по предотвращению коррупции (133) Комиссия по регулированию общественных услуг РА (168) Комитет по градостроительству (374) Комитет государственных доходов (8) Комитет гражданской авиации (13) Комитет по регулированию ядерной безопасности (146) Комитет по управлению государственным имуществом (39) Котайкская область Муниципалитет Абовяна (0) Котайкская область муниципалитет Акунка (10) Котайкская область муниципалитет Бюрехавана (28) Котайкская область муниципалитет Гарни (10) Котайкская область муниципалитет Граздана (3) Котайкская область муниципалитет Джрвеж (3) Котайкская область муниципалитет Наири (0) Котайкская область муниципалитет Нор Ачна (1) Лорийская область муниципалитет Ванадзора (0) Лорийская область муниципалитет Памбака (3) Лорийская область муниципалитет Спитака (5) Лорийская область муниципалитет Ташира (84) Министерство по чрезвычайным ситуациям (80) Министерство внутренних дел (273) Министерство здравоохранения (158) Министерство индустрии высоких технологий (22) Министерство иностранных дел (221) Министерство обороны (591) Министерство образования, науки, культуры и спорта (297) Министерство окружающей среды (357) Министерство территориального управления и инфраструктур (410) Министерство труда и социальных вопросов (221) Министерство финансов (458) Министерство экономики (2) Министерство Экономики РА (685) Министерство юстиции (0) Министерство юстиции РА (0) Муниципалитет Алагяза Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аракса Армавирской области (0) Муниципалитет Арени Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Армавира Армавирской области (0) Муниципалитет Вайка Вайоц Дзорской области (7) Муниципалитет Егегнацора Вайоц Дзорской области (1) Муниципалитет Мецазора Арагацотнской области (26) Муниципалитет Талина Арагацотнской области (0) Муниципалитет Хойа Армавирской области (3) Муниципалитет Цахкадзора Котайской области (0) Муниципалитет Апарана Арагацотской области (0) Муниципалитет Арагацавана Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аревута Арагацотнской области (3) Муниципалитет Аштарака Арагацотнской области (0) Муниципалитет Берда Лорийской области (0) Муниципалитет Егегиса Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Лермонтова Лорийской области (0) Муниципалитет Паракара Армавирской области (2) Муниципалитет Туманяна Лорийской области (0) Муниципалитет Цахкаовита Арагацотнской области (0) Муниципалитет Шамирама Арагацотнской области (52) Мэрия Еревана (5) Национальное Собрание РА (1) Персонал защитника прав человека (178) Полиция (36) Следственный комитет РА (2) Служба государственного надзора (7) Служба государственной охраны (30) Служба национальной безопасности (5) Статистический комитет РА (0) Сюникская область муниципалитет Гориса (0) Сюникская область муниципалитет Каджаран (7) Сюникская область муниципалитет Капана (12) Сюникская область муниципалитет Мегри (1) Сюникская область муниципалитет Сисиана (0) Сюникская область муниципалитет Татев (20) Центральный банк Республики Армения (1) Ширакская область муниципалитет Амасиа (0) Ширакская область муниципалитет Ани (0) Ширакская область муниципалитет Артика (7) Ширакская область муниципалитет Ахуряна (10) Ширакская область муниципалитет Ашоцка

В настоящее время доступно 49 активных проектов из 5 857 проект

bunner

Последние добавленные проекты

23.09.2023 08.10.2023
«ՀԾԿՀ 25.12.2019թ. №516-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «ՀԾԿՀ 25.12.2019թ. №522-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №516-Ն և №522-Ն որոշումներով հաստատված՝ ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոններում և հաղորդման ցանցային կանոններում կհստակեցվեն ԷՄՇ մասնակիցների գործունեության պայմանները, ՀԷԱ կայանների գործունեությանն առնչվող իրավակարգավորումները և առանձնահատկությունները, ԷՄՇ մասնակիցների կողմից էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ՕԱՇ և ՉՈՒՊ բաղադրիչներում էլեկտրական էներգիայի առևտրի իրականացման ժամային միջակայքերը, արտահանման գործարքի դեպքում ԷՄՇ տվյալ կողմից հաղորդողի նկատմամբ հաշվարկվող պարտավորությունների հետ կապված հարաբերությունները։
0 151
22.09.2023 07.10.2023
«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ Նախագծով նախատեսում է կանոնակարգել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության բնագավառում «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակի 17-րդ բաժնով սահմանված քաղաքաշինության գործունեության տեսակներին համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացման համար քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտներին ներկայացվող պահանջներն ու պայմանները:  
0 221
22.09.2023 07.10.2023
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ և ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԱՆԿԱՆԽԻԿ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹ Նախագծերի փաթեթի նպատակն է կիբերհանցավորության դեմ պայքարի համատեքստում արդյունավետ օրենսդրական հիմքերի ձևավորումը ապահովելը՝ միջազգային իրավական պահանջներին համահունչ, ինչպես նաև գործնականում առկա խնդիրների հաշվառմամբ՝ անհրաժեշտ նյութական հիմքեր և դատավարական գործիքակազմ ձևավորելը։
0 267

Самые обсуждаемые проекты

Обсуждалось 25.06.2020 - 10.07.2020

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ: 
551 106569

В стадии разработки

Обсуждалось 14.08.2020 - 29.08.2020

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 24-Ի N 1262-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի N 773 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1262-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:  
373 84428

Проект принят

Обсуждалось 23.01.2019 - 07.02.2019

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթ Նախագծերի փաթեթի ընդուն­­ման արդյունքում ակնկալվում է բարելավել գործարար և ներդրումային միջա­վայրը, բարե­նպաստ պայմաններ ստեղծել միկրո­ձեռ­նար­կատիրության զարգացման համար, բարձրացնել ազգային տնտեսության մրցունակությունը, նպաստել արտահան­մանը կողմնորոշված արտադրությունների զարգացմանը, տնտեսական աճի համար ապա­հովել կայուն նախադրյալներ:
300 105991