Единый веб-сайт для публикации правовых актов

В заголовке
Орган разработки проектов
Тип
(86) Kомитет кадастра (144) Аппарат Премьер-министра (2) Вайоц Дзорская область муниципалитет Джермука (0) Гегаркуникская область муниципалитет Гавар (0) Гегаркуникская область муниципалитет Мартуни (8) Комиссия по защите конкуренции (3) Комиссия по предотвращению коррупции (93) Комиссия по регулированию общественных услуг РА (127) Комитет по градостроительству (236) Комитет государственных доходов (8) Комитет гражданской авиации (12) Комитет по регулированию ядерной безопасности (125) Комитет по управлению государственным имуществом (33) Котайкская область Муниципалитет Абовяна (0) Котайкская область муниципалитет Акунка (4) Котайкская область муниципалитет Бюрехавана (27) Котайкская область муниципалитет Гарни (3) Котайкская область муниципалитет Граздана (3) Котайкская область муниципалитет Джрвеж (0) Котайкская область муниципалитет Наири (0) Котайкская область муниципалитет Нор Ачна (0) Лорийская область муниципалитет Ванадзора (0) Лорийская область муниципалитет Памбака (3) Лорийская область муниципалитет Спитака (2) Лорийская область муниципалитет Ташира (81) Министерство по чрезвычайным ситуациям (235) Министерство здравоохранения (137) Министерство индустрии высоких технологий (16) Министерство иностранных дел (174) Министерство обороны (458) Министерство образования, науки, культуры и спорта (237) Министерство окружающей среды (309) Министерство территориального управления и инфраструктур (338) Министерство труда и социальных вопросов (221) Министерство финансов (12) Министерство финансов (367) Министерство экономики (2) Министерство Экономики РА (596) Министерство юстиции (0) Муниципалитет Алагяза Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аракса Армавирской области (0) Муниципалитет Арени Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Армавира Армавирской области (0) Муниципалитет Вайка Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Егегнацора Вайоц Дзорской области (1) Муниципалитет Мецазора Арагацотнской области (22) Муниципалитет Талина Арагацотнской области (0) Муниципалитет Хойа Армавирской области (1) Муниципалитет Цахкадзора Котайской области (0) Муниципалитет Апарана Арагацотской области (0) Муниципалитет Арагацавана Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аревута Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аштарака Арагацотнской области (0) Муниципалитет Берда Лорийской области (0) Муниципалитет Егегиса Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Лермонтова Лорийской области (0) Муниципалитет Паракара Армавирской области (1) Муниципалитет Туманяна Лорийской области (0) Муниципалитет Цахкаовита Арагацотнской области (0) Муниципалитет Шамирама Арагацотнской области (49) Мэрия Еревана (5) Национальное Собрание РА (1) Персонал защитника прав человека (162) Полиция (36) Следственный комитет РА (1) Служба государственного надзора (22) Служба национальной безопасности (5) Статистический комитет РА (0) Сюникская область муниципалитет Гориса (0) Сюникская область муниципалитет Каджаран (2) Сюникская область муниципалитет Капана (1) Сюникская область муниципалитет Мегри (1) Сюникская область муниципалитет Сисиана (0) Сюникская область муниципалитет Татев (20) Центральный банк Республики Армения (1) Ширакская область муниципалитет Амасиа (0) Ширакская область муниципалитет Ани (0) Ширакская область муниципалитет Артика (4) Ширакская область муниципалитет Ахуряна (3) Ширакская область муниципалитет Ашоцка

В настоящее время доступно 98 активных проектов из 4 725 проект

bunner

Последние добавленные проекты

01.12.2022 16.12.2022
«Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի և հարակից իրավական ակտերի նախագծերը Նախագծերի ընդունման արդյունքում կամրապնդվի ՀՀ ոստիկանության փոխհամագործակցությունը տնտեսվարող սուբյեկտների հետ, ինչն էլ կնպաստի հանցագործությունների կանխարգելմանը, դրանց արագ արձագանքմանն ու բացահայտմանը, կբարձրացնի աշխատանքի արագությունն ու արդյունավետությունը։
0 278
30.11.2022 16.12.2022
«ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՀՄԱՆ ԵՎ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՑԱՆԿԸ, ՏԵՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՈՂ, ՏԵՍԱՁԱՅՆԱԳՐՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2022 թվականի հունիսի 15-ին ընդունվել և 2022 թվականի հուլիսի 1-ին ուժի մեջ է մտել Հայաստանի Հանրապետության նոր քրեակատարողական օրենսգիրքը (այսուհետ՝ Օրենսգիրք), որը նախատեսել է բազմաթիվ նոր իրավակարգավորումներ, սահմանել նոր ինստիտուտներ և մոտեցումներ, անհրաժեշտություն է առաջացել ընդունել ոլորտի առաձին ուղղությունները համակարգող և կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներ: Այս առումով, կարևորելով քրեակատարողական հիմնարկներում էլեկտրոնային հսկողության միջոցների կիրառման խիստ անհրաժեշտությունը, կարիք է առաջացել ընդունել Կառավարության որոշում, որով կսահմանվեն էլեկտրոնային հսկողության կազմակերպման և իրականացման կանոնակարգումներ,  որոնց արդյունքում համապարփակ կսահմավեն էլեկտրոնային հսկողություն իրականացնող անձանց ցանկը, էլեկտրոնային հսկողության արդյունքում ստացված տվյալներին ծանոթանալու իրավունք ունեցող պաշտոնատար անձանց ցանկը, էլեկտրոնային հսկողության համար տեսանկարահանող, լուսանկարահանող, տեսաձայնագրող տեխնիկական միջոցների կիրառման կարգը, էլեկտրոնային հսկողության արդյունքով ստացված տվյալների օգտագործման, պահպահման և ոչնչացման պայմանների հետ կապված իրավահարաբերությունները:
0 208

Самые обсуждаемые проекты

Обсуждалось 25.06.2020 - 10.07.2020

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ: 
551 92707

В стадии разработки

Обсуждалось 14.08.2020 - 29.08.2020

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 24-Ի N 1262-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի N 773 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1262-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:  
373 71000

Проект принят

Обсуждалось 23.01.2019 - 07.02.2019

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթ Նախագծերի փաթեթի ընդուն­­ման արդյունքում ակնկալվում է բարելավել գործարար և ներդրումային միջա­վայրը, բարե­նպաստ պայմաններ ստեղծել միկրո­ձեռ­նար­կատիրության զարգացման համար, բարձրացնել ազգային տնտեսության մրցունակությունը, նպաստել արտահան­մանը կողմնորոշված արտադրությունների զարգացմանը, տնտեսական աճի համար ապա­հովել կայուն նախադրյալներ:
300 94998