Единый веб-сайт для публикации правовых актов

В заголовке
Орган разработки проектов
Тип
(114) Kомитет кадастра (197) Аппарат Премьер-министра (9) Вайоц Дзорская область муниципалитет Джермука (5) Гегаркуникская область муниципалитет Гавар (1) Гегаркуникская область муниципалитет Мартуни (19) Гегаркуникская область муниципалитет Севан (9) Комиссия по защите конкуренции (11) Комиссия по предотвращению коррупции (156) Комиссия по регулированию общественных услуг РА (201) Комитет по градостроительству (440) Комитет государственных доходов (8) Комитет гражданской авиации (15) Комитет по регулированию ядерной безопасности (169) Комитет по управлению государственным имуществом (48) Котайкская область Муниципалитет Абовяна (4) Котайкская область муниципалитет Акунка (16) Котайкская область муниципалитет Бюрехавана (32) Котайкская область муниципалитет Гарни (15) Котайкская область муниципалитет Граздана (3) Котайкская область муниципалитет Джрвеж (5) Котайкская область муниципалитет Наири (3) Котайкская область муниципалитет Нор Ачна (3) Котайкская область муниципалитет Чаренцаван (1) Лорийская область муниципалитет Ванадзора (0) Лорийская область муниципалитет Памбака (5) Лорийская область муниципалитет Спитака (9) Лорийская область муниципалитет Ташира (84) Министерство по чрезвычайным ситуациям (144) Министерство внутренних дел (311) Министерство здравоохранения (171) Министерство индустрии высоких технологий (34) Министерство иностранных дел (257) Министерство обороны (723) Министерство образования, науки, культуры и спорта (380) Министерство окружающей среды (422) Министерство территориального управления и инфраструктур (450) Министерство труда и социальных вопросов (221) Министерство финансов (594) Министерство экономики (2) Министерство Экономики РА (758) Министерство юстиции (0) Министерство юстиции РА (0) Муниципалитет Алагяза Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аракса Армавирской области (0) Муниципалитет Арени Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Армавира Армавирской области (0) Муниципалитет Вайка Вайоц Дзорской области (9) Муниципалитет Егегнацора Вайоц Дзорской области (1) Муниципалитет Мецазора Арагацотнской области (32) Муниципалитет Талина Арагацотнской области (0) Муниципалитет Хойа Армавирской области (3) Муниципалитет Цахкадзора Котайской области (0) Муниципалитет Апарана Арагацотской области (0) Муниципалитет Арагацавана Арагацотнской области (0) Муниципалитет Аревута Арагацотнской области (6) Муниципалитет Аштарака Арагацотнской области (0) Муниципалитет Берда Лорийской области (0) Муниципалитет Егегиса Вайоц Дзорской области (0) Муниципалитет Лермонтова Лорийской области (0) Муниципалитет Паракара Армавирской области (2) Муниципалитет Туманяна Лорийской области (0) Муниципалитет Цахкаовита Арагацотнской области (0) Муниципалитет Шамирама Арагацотнской области (61) Мэрия Еревана (5) Национальное Собрание РА (0) Офис Главного Уполномоченного по Делам Диаспоры (8) Офис гражданской службы Аппарата Премьер-министра (1) Персонал защитника прав человека (178) Полиция (36) Следственный комитет РА (2) Служба государственного надзора (20) Служба государственной охраны (43) Служба национальной безопасности (6) Статистический комитет РА (0) Сюникская область муниципалитет Гориса (0) Сюникская область муниципалитет Каджаран (13) Сюникская область муниципалитет Капана (22) Сюникская область муниципалитет Мегри (1) Сюникская область муниципалитет Сисиана (0) Сюникская область муниципалитет Татев (22) Центральный банк Республики Армения (1) Ширакская область муниципалитет Амасиа (0) Ширакская область муниципалитет Ани (0) Ширакская область муниципалитет Артика (10) Ширакская область муниципалитет Ахуряна (10) Ширакская область муниципалитет Ашоцка

В настоящее время доступно 50 активных проектов из 6 907 проект

bunner

Последние добавленные проекты

18.06.2024 07.07.2024
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1450-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1450-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ
0 149
18.06.2024 04.07.2024
<<Վարժական հավաքներ հայտարարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ         Որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է 2024թ. սեպտեմբերի 15-ից դեկտեմբերի 15-ը անցկացնել պահեստազորայինների վարժական հավաքներ, սահման­վում են վարժական հավաքների անցկացման նպատակները, ներգրավվող պահեստազորայինների կազմերը, ընդհանուր թիվը և մասնագիտությունները, յուրաքանչյուր մասնագիտությամբ հավաքների ժամկետները և պահեստազորայինների թիվը:
0 254
18.06.2024 07.07.2024
«Կենդանիների տոհմային քարտերի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 15-ի N269-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի հրամանի նախագիծ Նախագծի ընդունումը նպատակ ունի ամրագրելու հանրապետությունում բուծվող տոհմային  կենդանիներից, ինչպես նաև արտերկրից ներմուծվող բարձր մթերատու ցեղերի տոհմային կենդանիներից ստացվող սերնդի ծագումը և նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու տոհմասելեկցիոն աշխատանքների համար։ Մշակված նոր տոհմային քարտերի ձևերը մոտարկվել են եվրոպական և ԵԱՏՄ անդամ երկրներում գործող տոհմային կենդանիների (տոհմանյութի) տոհմային քարտերին, ինչը թույլ կտա տոհմային ծագումը հավաստող փաստաթղթերով (տոհմային քարտեր) կենդանիներ վաճառել ոչ միայն հանրապետության տարածքում, այլ նաև արտերկրում։
0 111

Самые обсуждаемые проекты

Обсуждалось 25.06.2020 - 10.07.2020

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ Նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ: 
551 121319

Обсуждалось 22.01.2024 - 07.02.2024

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 8-Ի N 439-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 33-րդ կետի 6-րդ ենթակետով սահմանված է, որ «Հայրենագիտություն» և «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» բնագավառների շրջանակում հանրակրթական ընդհանուր պետական ծրագրի 5-6-րդ դասարաններում ներկայացվում են Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը և կրոնը, աշխարհագրությունը, հասարակական կյանքի ոլորտները, իսկ ՀՊՉ 35-րդ կետում՝ որպես պարտադիր առարկա, ներկայացված է «Հայոց պատմություն»  առարկան։  «Հայոց պատմություն» առարկայի անվանումը փոխելով «Հայաստանի պատմություն» անվամբ` վերանում է ՀՊՉ-ի 33-րդ և 35-րդ կետերի սահմանումներում առկա  անհամապատասխանությունը։ Արդյունքում ավելի հստակ է դառնում առարկայի անվանումը, որի շրջանակներում ուսումնասիրվելու են հայկական պետականության և հայ ժողովրդի պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում տեղի ունեցած իրադարձությունները:
472 226596

В стадии разработки

Обсуждалось 14.08.2020 - 29.08.2020

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 24-Ի N 1262-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ծախսերի հաշվարկման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 25-ի N 773 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1262-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին:  
373 96607