Добавить в избранное

«ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՈՒ ԴԻԱԿԻԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈՒՂԱՐԿԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՈՒ ԴԻԱԿԻԶԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

  

Հոդված 1. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» 2006 թվականի փետրվարի 27-ի ՀՕ-40-Ն Օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 10-րդ հոդվածի 1-ին մասում «վկայական» բառից հետո լրացնել «, իսկ մահացած ծնված պտղի (մեռելածին) հուղարկավորության դեպքում` մեռելածնի ծննդի պետական գրանցման փաստը հաստատող փաստաթուղթ:» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությունում «ղեկավարը» բառից հետո լրացնել «, իսկ բժշկական կազմակերպությունում տեղի ունեցած նորածնային մահերի և մեռելածնության դեպքերում գործընթացն իրականացվում է սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի դրույթների համաձայն:» բառերը:

Հոդված 3. 15-րդ հոդվածի

1) 1-ին մասում «անձանց» բառից հետո լրացնել «, իսկ բուժհաստատություններում` նաև մեռելածնի» բառերը:

2) 2-րդ մասում «կարգով» բառից հետո լրացնել «, իսկ մեռելածնի հուղարկավորության կազմակերպման ստանձնողներ չլինելու դեպքում դիակը կիզվում է վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններում» բառերը:

Հոդված 3. Եզրափակիչ և անցումային դրույթներ

 1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 • Обсуждалось

  29.12.2021 - 13.01.2022

 • Тип

  Закон

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5497

Принт

Связанные документы / ссылки