Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

Հայաստանի Հանրապետության ջերմոցային գազերի ցածր արտանետումներով երկարաժամկետ զարգացման (մինչև 2050 թվական) ռազմավարություն

Այսօր կլիմայի փոփոխությունը  գլոբալ մարտահրավերներից է։ 1970-ականներից ի վեր աշխարհում տեղի է ունենում կլիմայական պայմանների փոփո­խու­թյուն, ինչը դրսևորվում է ջերմաստիճանի բարձրացմամբ և տեղումների կրճատ­մամբ: Մարդու  գործունեության արդյունքում նշանակալիորեն ավելացել են ջերմոցային գազերի արտանետումները, նպաստելով ջերմոցային  էֆեկտի ուժգնացմանը՝ հանգեցնելով Երկիր մոլորակի մակերևույթի և մթնոլորտի լրա­ցու­ցիչ տաքացմանը: Ներկայումս դիտվող և ապա­գա­յում սպասվող կլիմայի փոփո­խու­թյունը հանգեցնում է մարդածին և բնական համա­կար­գերի համար համատա­րած և անդառ­նալի հետևանք­ների, պարունակում է ռիսկեր տնտեսական, էներգե­տիկ, պա­րենային անվտան­գու­թյան ապա­հովման, ինչպես նաև կայուն զարգաց­ման առումով: Այս ռիսկերը նվազա­գույ­նի հասցնելու համար անհրաժեշտ է կառա­վար­ման համա­կար­գերը, տնտեսու­թյան ճյուղերը և ենթակառուցվածքները հարմա­րեցնել փոփոխ­վող կլիմա­յական պայման­ներին:

Փարիզյան համաձայնագրի 4-րդ հոդվածը սահմանում է, որ բոլոր կողմերը պետք է ջանքեր գործադրեն՝ ձևակերպելու և ներկայացնելու ջերմոցային գազերի ցածր արտանետումներով երկարա­ժամ­­կետ ռազ­մա­վարություններ (ՋԳ-ՑԱԶԵՌ)` հաշվի առնելով ընդհա­նուր, սակայն տարբերակ­ված պատասխանատվությունը և կարողությունները: ՋԳ-ՑԱԶԵՌ-ը պետք է ուղենիշ հանդիսանան երկրների նշված նպատակադրումն իրա­­գործ­ելու ճա­նա­պար­հին՝ միա­ժա­մա­նակ ապա­հո­վելով բարձր, կայուն, հավա­­սա­րա­կշռված և ար­դար աճի հետ կլի­մայական ծրագրերի ներդաշ­նա­կու­թյունը: ՋԳ-ՑԱԶԵՌ -ը աջակ­­ցում է խնդիրների լայն շրջանակի լուծ­մանը, ինչպիսիք են` հավակնոտ զարգացման նպատակների և կլիմայական  գոր­ծո­ղությունների համադրումը, երկարաժամկետ օրակարգի ապահովումը կարճա­ժամկետ և միջնաժամկետ հանձնառությունների համար, բարձր արտանետումներով ոլորտներին և տնտեսավարողներին վաղ և կանխատեսելի ուղերձների հա­­ղոր­դումը, մեղմ­ման հնարավորությունների դիտարկումը ողջ տնտեսության կտրվածքով, տեխնոլոգիական առաջ­ըն­թացի միտումներին համահունչ տնտեսա­կան քաղա­քա­­կա­նու­թյան մշակումը՝ մար­տահրավերները հնարավորութ­յունների փոխա­կեր­­­պե­լու համա­տեքս­տում:

ՀՀ կառավարության ծրագիրը  կարևորում է կլիմայի փոփոխու­թյան նկատմամբ երկրի դիմակայունության մակարդակի բարձրացման խնդիրը` հարմարվողա­կա­նության լավագույն գործելակերպերի ներդրմանը նպաստելու, ցածր ածխածնային զարգացման ուղղությամբ գլոբալ ջանքերին ակտիվ մասնակցության, կլիմայի փոփոխության մեղմման մասով ստանձնած միջազգային հանձնառություն­ների պատշաճ կատարման միջոցով:

Հետապնդելով նշված նպատակները և հավատարիմ մնալով կլիմայի փոփո­խու­թյան դիմա­կայման գործում ստանձնած իր միջազգային հանձնառություններին՝ ՀՀ կառավարությունն իրականացնում է Հայաստանի ցածր արտա­նե­տումներով զարգացման երկարաժամկետ (մինչև 2050 թվական) ռազմավարություն:

Որոշման նախագիծը կցվում է։

 • Քննարկվել է

  06.02.2023 - 21.02.2023

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Առողջապահություն, Գյուղատնտեսություն, Կրթություն և գիտություն, Բնապահպանություն, Ավիացիա, Քաղաքաշինություն, Սոցիալական ապահովություն, Էներգետիկա և բնական պաշարներ, Էկոնոմիկա, Տրանսպորտ, Ֆինանսական, Տարածքային կառավարման և զարգացման, Տնտեսական, Արտակարգ իրավիճակներ, Կադաստր, Էներգետիկա (էլեկտրաէներգետիկական, ջերմամատակարարման, գազամատակարարման համակարգեր), Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն

 • Նախարարություն

  Շրջակա միջավայրի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 3685

Տպել

Առնչվող փաստաթղթեր/ հղումներ