Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

 Հոդված 1. 2001 թվականի մայիսի 2-ի Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 56-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1․1-ին մասով․

         «1․1․ Եթե մինչև տվյալ բնակավայրի մասով Կառավարության կողմից համայնքներին անհատույց սեփականության իրավունքով հողամասեր փոխանցելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնելն առկա էր անշարժ գույքերի նկատմամբ գույքային իրավունքների պետական գրանցում կամ իրավատեր, որի կողմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված եղանակով ձեռքբերված գույքի նկատմամբ իրավունքը սահմանված կարգով դեռևս պետական գրանցման չի ենթարկվել, ապա հողամասի սեփականության սուբյեկտների  անճշտությունները, կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, ուղղվում են հողամասերի անհատույց փոխանցման մասին Կառավարության որոշումներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելով:»։

    Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հանրապետության
Նախագահ

Վ. Խաչատուրյան

 

2023 թ. --------------------

Երևան

ՀՕ--------------------Ն

 

 

 • Обсуждалось

  27.03.2023 - 12.04.2023

 • Тип

  Закон

 • Область

  Территориальное управление и развитие

 • Министерство

  Министерство территориального управления и инфраструктур

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1916

Принт

Связанные документы / ссылки