Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇՏԱՐԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ

————, 2022թ.

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Ղեկավարվելով  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի և <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> օրենքի 32-րդ հոդվածի   5-րդ մասի պահանջներով, Աշտարակ համայնքի ավագանին`

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է.

 1.Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023 թվականի տարեկան բյուջեն`

/հազ. դրամ/   

                                   Վարչական բյուջե          Ֆոնդային բյուջե     Ընդամենը

Եկամտային մաս                   3298338.0                        1920659.1                    5218997.1

Ծախսային մաս                     3318338.0                        1990659.1                   5308997.1

Դեֆիցիտ                             - 20000.0                          - 70000.0  ______       - 90000.0        

Պահուստային ֆոնդ             250000.0                                 0                           250000.0

 1. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի եկամտային մասը` համաձայն հավելված 1-ի:
 2. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասը` համաձայն բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, համաձայն հավելված 2-ի:
 3. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասը` համաձայն բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված 3-ի:
 4. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը (պակասուրդին), համաձայն հավելված 4-ի:
 5. Հաստատել Աշտարակ համայնքի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները կամ դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանասավորման աղբյուրները` համաձայն հավելված  5-ի:
 6. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասը` համաձայն բյուջետային ծախսերի գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված   6-ի:
 7. Թույլատրել համայնքի ղեկավարին համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքում կատարելու վերաբաշխումներ ըստ գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման ծախսերի նախատեսված հոդվածների միջև:
 8. Սահմանել, որ փոփոխությունների հանրագումարը բյուջետային տարվա ընթացքում չի կարող գերազանցել հաստատված չափաքանակների 15 %-ը:
 9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 • Обсуждалось

  08.12.2022 - 23.12.2022

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Местное самоуправление

 • Министерство

  Муниципалитет Аштарака Арагацотнской области

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2194

Принт