Add to favourites

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇՏԱՐԱԿ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ԱՎԱԳԱՆԻ

————, 2022թ.

 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Ղեկավարվելով  <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի և <<Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին>> օրենքի 32-րդ հոդվածի   5-րդ մասի պահանջներով, Աշտարակ համայնքի ավագանին`

 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Է.

 1.Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023 թվականի տարեկան բյուջեն`

/հազ. դրամ/   

                                   Վարչական բյուջե          Ֆոնդային բյուջե     Ընդամենը

Եկամտային մաս                   3298338.0                        1920659.1                    5218997.1

Ծախսային մաս                     3318338.0                        1990659.1                   5308997.1

Դեֆիցիտ                             - 20000.0                          - 70000.0  ______       - 90000.0        

Պահուստային ֆոնդ             250000.0                                 0                           250000.0

 1. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի եկամտային մասը` համաձայն հավելված 1-ի:
 2. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասը` համաձայն բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման, համաձայն հավելված 2-ի:
 3. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասը` համաձայն բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված 3-ի:
 4. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդը կամ դեֆիցիտը (պակասուրդին), համաձայն հավելված 4-ի:
 5. Հաստատել Աշտարակ համայնքի տարեկան բյուջեի տարեվերջի հավելուրդի օգտագործման ուղղությունները կամ դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանասավորման աղբյուրները` համաձայն հավելված  5-ի:
 6. Հաստատել Աշտարակ համայնքի 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի ծախսային մասը` համաձայն բյուջետային ծախսերի գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման, համաձայն հավելված   6-ի:
 7. Թույլատրել համայնքի ղեկավարին համայնքի բյուջեի կատարման ընթացքում կատարելու վերաբաշխումներ ըստ գործառնական և տնտեսագիտական դասակարգման ծախսերի նախատեսված հոդվածների միջև:
 8. Սահմանել, որ փոփոխությունների հանրագումարը բյուջետային տարվա ընթացքում չի կարող գերազանցել հաստատված չափաքանակների 15 %-ը:
 9. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 • Discussed

  08.12.2022 - 23.12.2022

 • Type

  Decision

 • Area

  Local government

 • Ministry

  Ashtarak municipality of Aragatsotn region

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2198

Print