Добавить в избранное

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՀՐԱՄԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ 

 

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՏՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 26.21-րդ կետով՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

 1. Սահմանել hանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողների տնային ուսուցման կարգը՝ համաձայն հավելվածի։
 2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 ՆԱԽԱՐԱՐ՝                                Ա. ԽԶՄԱԼՅԱՆ

                                                              /պարտականությունները կատարող /

 • Обсуждалось

  26.07.2022 - 10.08.2022

 • Тип

  Приказ решение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2694

Принт

Предложения

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

10.08.2022

21. Առաջարկվում է Ձև 1-ի «Պայմանագրի գործողության ժամկետը» կետի ենթակետում «հիվանդանոցային բուժման ավարտը կամ առողջական վիճակի բարելավումը, բայց ոչ երկար, քան» բառերով։

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

10.08.2022

20. Առաջարկվում է հավելվածի 23-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «տեղափոխվել» բառից հետո լրացնել «կամ կազմակերպվել հեռավար» բառերով։ Առաջարկի ընդունման դեպքում նույն ենթակետի վերջում լրացնել «կամ կազմակերպվում հեռավար» բառերը։

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

10.08.2022

19. Առաջարկվում է հանել նախագծի 20-րդ կետի 3-րդ մասը «վերահսկում և հետևում է սովորողի տնային աշխատանքների կատարմանը,»։ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվախով սահմանված են ծնողի իրավունքները և պատրականությունները։ Բացի օրենքով սահմանված լինելու անհրաժեշտությունից առաջարկում ենք տնային ուսուցման պարագայում ծնողի լրացուցիչ իրավունքներ և պարտականություններ սահմանել միայն այն դեպքում, երբ դրանք խիստ առնչվում են տնային ուսուցում ստանալու իրավիճակին։

Узнать больше