Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 396-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   N o                -Ն                                                                                              «        »           2021                

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի N 396-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Ղեկավարվելով «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետի պահանջով և հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի  33-րդ և 34-րդ հոդվածների 1-ին մասերը՝

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 15-ի՝ «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությանուսուցչի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1262-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 396-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի՝

1) 6-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6.1, 6.2, 6.3 և 6.4 կետերով.

 «6.1 Երկու անգամ հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչվելու դեպքում տվյալ առարկայի դասավանդումը, մինչև սույն կարգի 6-րդ հոդվածի համաձայն ուսուցչի թափուր տեղի համալրումը, կարող է իրականացվել էլեկտրոնային եղանակով (հեռավար)՝ մենթոր դպրոցների ուսուցչի կողմից:

 6.2 Մենթոր դպրոցների ուսուցչի հետ կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր` առնվազն մեկ կիսամյակ տևողությամբ` «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի կողմից առաջարկվող ձևանմուշի օրինակով: 

 6.3 Ուսումնական հաստատության՝ մենթոր դպրոցի ուսուցչի կողմից դասավանդվող առարկայի թափուր տեղը մրցութային կագով համալրվելու դեպքում հաղթող ճանաչված ուսուցչի հետ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր, որը ուժի մեջ է մտնում մենթոր դպրոցի ուսուցչի հետ կնքված պայմանագրի ժամկետի ավարտին  հաջորդող օրը:

6.4 Մենթոր դպրոցը կարող է քաղաքացիաիրավական պայմանագրի հիմնա վրա ներգրավել մասնագետներ՝ հեռավար դասընթաց կազմակերպելու համար:»:

 1. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

                                                                                                           

 

 

 

 

                                            Վահրամ      Դումանյան

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Обсуждалось

  12.11.2021 - 27.11.2021

 • Тип

  Приказ

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6767

Принт

Предложения

Հայկ Միքայելյան

14.11.2021

Առաջարկում եմ, մինչև մենթոր դպրոցի ներգրավումը, հեռավար դասավանդման մրցույթ հայտարարել հարևան համայնքների ուսուցիչների համար: Կարծում եմ՝ խիստ կարևոր է իրար հարևան համայնքերում գործող դպրոցների աշակերտների և ուսուցիչների համար ստեղծել ուսումնական և աշխատանքային արդյունավետ միջավայր, ինչպես նաև ֆիզիկապես նույն տարածաշրջանում գտնվող աշկերտների ուսուցումը կազմակերպել տվյալ տարածաշրջանի ուսուցիչների կողմից:

Узнать больше