Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 9-Ի N 615 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր Ո Ւ Մ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության   2001 թվականի հուլիսի 9-ի N 615 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»` «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը» շարադրված նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի.    

 

 ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

        1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը:

«Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը» ներկայացնել նոր խմբագրությամբ :

       2001 թվականի հուլիսի 9-ի  N 615 որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը»  (այսուհետ` կարգ), որը գործում է մինչև այժմ : Սակայն ԲՈԿ-ի, բուհերի, գիտական կազմակերպությունների գիտական կոչումների շնորհման և հաստատման աշխատանքային գործընթացում կարգի որոշ կետեր բազմաթիվ տարընթերցումների առիթ են հանդիսացել և անհրաժեշտություն է առաջացել հստակեցնել խնդրահարույց կետերն` աշխատանքի արդյունավետության համար:

Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել համապատասխան փոփոխություններ կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 9-ի  N 615  որոշման մեջ և «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը» շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

       2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը:

          Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 9-ի  N 615  որոշումամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը» նոր խմբագրմամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ Որոշում): Որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հուլիսի 9-ի  N 615 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը» նոր խմբագրությամբ շարադրված` համաձայն հավելվածի :

           Նոր խմբագրությամբ ներկայացվող «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգի» նպատակն է իրականացնել ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի <<Գիտություն>> բաժնում նախատեսված գիտության ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի կատարելագործմանը:

Որոշման նախագծի ընդունումը պետական բյուջեում լրացուցիչ ծախսերի անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

       3. Նախագծերի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք:

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:

       4. Ակնկալվող արդյունքը:

Որոշման նախագծի ընդունմամբ «Հայաստանի Հանրապետությունում գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու կարգը» կհստակեցվի և տարընթերցումների առիթ չի հանդիսանա և ավելի արդյունավետ կդարձնի բուհերի, գիտական կազմակերպությունների և ԲՈԿ-ի աշխատանքային գործընթացը համապատասխան օրենսդրության միատեսակ կիրառման առումով:

 • Обсуждалось

  27.09.2021 - 13.10.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5650

Принт

Предложения

Արտակ Պողոսյան

13.10.2021

Հարգելի գործընկերներ, Ներկայացված նախագծով հաստատվող կարգի Հավելված 1-ի «ե» կետով նախատեսված է ներկայացնել «քաղվածք աշխատանքային գրքույկից»: Առաջարկում եմ այն խմբագրել կամ ավելացնել հետևյալ ձևվ: Խմբագրելու դեպքում՝ «տեղեկանք աշխատանքային փորձը հավաստելու մասին» Ավելացնելու դեպքում՝ «քաղվածք աշխատանքային գրքույկից կամ տեղեկանք աշխատանքային փորձը հավաստելու մասին»: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ աշխատանքային գրքույկի պարտադիր պահանջը դուրս է եկել, ուստի նման պարտադիր պահանջի սահմանումը իրավաչափ չէ:

Узнать больше