Добавить в избранное

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

             

Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

          Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության ուսումնասիրությունից հետևում է, որ առկա չէ պացիենտների իրավունքների պաշտպանության համար նախատեսված առանձին, մասնագիտացված մարմին, ինչպիսին է տարբեր երկրներում գործող բժշկական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը:      

          Վերոգրյալով պայմանավորված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը  և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին թիվ 122-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին թիվ 483-Ն որոշմամբ սահմանվել է «Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգը հաստատելու անհրաժեշտությունը:

 

Առաջարկվող կարգավորման բնույթը.

«Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծով (այսուհետ՝ Նախագիծ) առաջարկվում են լուծումներ հետևյալ հարցերի կապակցությամբ՝

 • Հաշտարարին ներկայացվող պահանջներ,
 • Հաշտարար նշանակվելուն խոչընդոտող հանգամանքներ և անհամատեղելիության պահանջներ,
 • Հաշտարարին նշանակող մարմին և նշանակման ժամկետ,
 • Հաշտարարի գրասենյակը և դրա կառավարման համակարգը,
 • Հաշտարարին բողոք ներկայացնելը և դրա քննման ընթացակարգը,
 • Հաշտարարի քննությանը ենթակա պահանջներ,
 • Հաշտարարի որոշումների բնույթը,
 • Հաշտարարի գրասենյակի ֆինանսավորումը և այլն:

 

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները.

         Նախագիծը մշակվել է մշակվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից:

          Նախագծի մշակմանն օժանդակել է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության «Օրենս­դրու­թյան զարգացման և իրավական հետազոտու­թյուն­նե­րի կենտրոն» հիմնադրամը:

 

Ակնկալվող արդյունքը.

         Նախագծի ընդունումը իրավական հիմք կհանդիսանա «Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակման համար, որով առաջին անգամ կամրագրվի պացիենտների իրավունքների պաշտպանության միջազգայնորեն ընդունված առանձին կառուցակարգ՝ դրանով իսկ ապահովելով պացիենտների իրավունքների մասնագիտացված, անվճար, արագ և արդյունավետ պաշտպանությունը:

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

          «Բժշկական համակարգի հաշտարարի գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում։

 • Обсуждалось

  14.06.2017 - 30.06.2017

 • Тип

  Протокольное решение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 7763

Принт

Предложения

"Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն

17.06.2017

Հարգելի գործընկերներ, Մեր կազմակերպությունը ողջունում է քննարկվող նախագծի շրջանառությունը: Մենք համակարծիք ենք նախագծի հեղինակների հետ, որ վաղուց արդեն հասունացել էր ՀՀ քաղաքացիների առողջապահական իրավունքի պաշտպանության անկախ ինստիտուտի ձեւավորումը: Այդ խնդիրը բավականին հիմնավոր կերպով ներկայացված է նախագծի հիմնավորման մեջ. առկա իրավիճակի սթափ ու օբյեկտիվ վերլուծություն, միջազգային փորձի հարուստ վերլուծություն: Այդուհանդերձ մենք ունեն մի շարք տարակարծություններ նախագծի հետ: Առաջին հերթին դա վերաբերում է ինստիտուտի բովանդակությանն ու գլխավոր նպատակներին: Այսպես, մեր կազմակերպությունը քննարկվող նախագծի առնչությամբ իր տեսակետը պատշաճ կերպով 2017 թ. ապրիլի 28-ին www.e-draft կայքում ներկայացրել էր իրավական ակտի հեղինակին` «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019թթ. գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի քննարկման ժամանակ: Առաջարկության մեջ նշված էր, որ նախագծով նախատեսվող Բժշկական հաշտարարի ինստիտուտի ներդրումը չի համապատասխանում ՀՀ Նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՆԿ-159-Ն կարգադրությամբ հաստատված ՙՄարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությանը՚: Մասնավորապես, դրա 21-րդ կետով հստակ երաշխավորվում է ՀՀ քաղաքացու առողջության պահպանման իրավունքը, եւ ոչ թե բժշակական իրավունքի, ինչը առողջապահական իրավունքի սոսկ փոքր մասն է: Այդ իսկ պատճառով մենք կարծում ենք, որ նախագիծը պետք է վերանվանվի ՙՀՀ քաղաքացու Առողջության իրավունքի պաշտպանի ինստիտուտի մասին՚, ինչը բնականաբար պետք է վերամշակվի դրան համապատասխան: Մենք այդ կարծիքին ենք, քանի որ Հայաստանում մեծ չափերի են հասնում ՀՀ քաղաքացիների առողջ ապրելու իրավունքի ոտնահարման ծավալները, առողջապահության ոլորտում հսկայական են ստվերային շրջանառության ծավալներն ու կոռուպցիոն ռիսկերը: Ավելին, պաշտպանված չեն նաեւ առողջապահության ոլորտի աշխատողների իրավոնւքները: Այդ կապակցությամբ մեր կազմակերպությունը մշակել է ՙՀՀ քաղաքացու Առողջության իրավունքի պաշտպանի գործունեության մասին՚ ՀՀ օրենքի հայեցակարգը եւ անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք ներկայացնել Ձեր քննարկմանը: Այդ հայեցակարգով խնդիր է դրվում ոչ թե պարզապես պաշտպանել պացիենտի ճիշտ բուժում ստանալու իրավունքը, ինչը պակաս կարեւոր չէ, այլ` պաշտպանել ՀՀ քաղաքացու առողջ ապրելու իրավունքը, ինչը սահմանված է ՀՀ սահմանադրությամբ: Ընդ որում, հայեցակարգով նախատեսվում է ոչ միայն ՀՀ քաղաքացիների առոջ ապրելու իրավունքի, այլ նաեւ առողջապահության ոլորտի աշխատողների իրավունքների պաշտպանություն: Ի դեպ այդ հայեցակարգը համատեղ քննարկելու նպատակով 2017 թ. մայիսի 22-ին մեր կազմակերպության կողմից պաշտոնական առաջարկություն է ներկայացվել ՀՀ առողջապահության նախարարին: Առաջարկին ի պատասխան մենք 2017 թ. մայիսի 29-ին ստացել ենք ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պատասխանը, որում մասնավորապես ասվում է, որ մեր հայեցակարգը նախարարի հետ քննարկելու մասին կհաղորդվի լրացուցիչ կերպով: Առ այսօր այդպիսի հրավեր չենք ստացել: Կարծում եմ, որ քննարկումը պետք է նախորդեր նախագիծը ՀՀ կառավարությանը ներկայացնելուն, որի ժամանակ քննարկվող նախագծում տեղ չէին գտնի մի շարք դրույթներ, որոնք ուղղակիորեն հակասում են ՀՀ կառավարության որոշումից ավելի վեր կանգնած իրավական ակտի դրույթներին: Հուսով եմ, որ այժմ կկայանա լուրջ քննարկում նշված հարցի շուրջ, որի ժամանակ էլ կներկայացնեմ մեր կազմակերպության դիրքորոշումները քննարկվող նախագծում տեղ գտած ՀՀ օրենսդրությանը հակասող այլ դրույթները: Մովսես Արիստակեսյան ՙՏնտեսական իրավունքի կենտրոն՚ ՀԿ նախագահ

Узнать больше