Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈւՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

Չկատարված դրամական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տուժանքի (այդ թվում սույն օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված տոկոսների) օրական չափը չի կարող գերազանցել կետանցված գումարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի 1/90-րդը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

Դրամական պարտավորություն սահմանող պայմանագրով բոլոր տեսակի պարտավորությունների չկատարման համար գանձված բոլոր տուժանքների (այդ թվում՝ սույն օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված տոկոսների) հանրագումարը չի կարող գերազանցել պայմանագրի գործողության ընթացքում պարտատիրոջ կողմից պարտապանին տրամադրված գումարի առավելագույն չափը: 

Տուժանքի վրա տուժանք չի կարող հաշվարկվել կամ գանձվել։

 • Обсуждалось

  14.05.2019 - 30.05.2019

 • Тип

  Кодекс

 • Область

  Финансовая

 • Министерство

  Центральный банк Республики Армения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4090

Принт