Add to favourites

Under development

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈւՄ ՓՈՓՈԽՈւԹՅՈւՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ

Չկատարված դրամական պարտավորության նկատմամբ կիրառվող տուժանքի (այդ թվում սույն օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված տոկոսների) օրական չափը չի կարող գերազանցել կետանցված գումարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի 1/90-րդը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

Դրամական պարտավորություն սահմանող պայմանագրով բոլոր տեսակի պարտավորությունների չկատարման համար գանձված բոլոր տուժանքների (այդ թվում՝ սույն օրենսգրքի 411-րդ հոդվածով սահմանված տոկոսների) հանրագումարը չի կարող գերազանցել պայմանագրի գործողության ընթացքում պարտատիրոջ կողմից պարտապանին տրամադրված գումարի առավելագույն չափը: 

Տուժանքի վրա տուժանք չի կարող հաշվարկվել կամ գանձվել։

 • Discussed

  14.05.2019 - 30.05.2019

 • Type

  Legal code

 • Area

  Financial

 • Ministry

  Central Bank of the Republic of Armenia

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1737

Print