Добавить в избранное

В стадии разработки

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը.

          ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) նախաձեռնել է լայնածավալ ուսումնական միջոցառումների ծրագիր` հարկային և մաքսային ծառայություններում աշխատելու ցանկություն ունեցող անձանց համար: Այդ ուղղությամբ գործուն քայլեր են ձեռնարկվում միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (այդ թվում` ՏՀԶԿ և Համաշխարհային մաքսային կազմակերպություն) և զարգացած երկրների (այդ թվում` ԱՄՆ և ԵՄ անդամ երկրներ) հետ համագործակցելու և օժանդակություն ստանալու, միջազգային լավագույն փորձը ներդնելու համար:

          Անցկացվող միջոցառումների արդյունքում ակնկալվում է կադրային քաղաքականության էական առաջընթաց, հակակոռուպցիոն գործելաոճի և բարեվարքության նոր մակարդակ:

          Անցկացվող միջոցառումների արդյունավետությունն ապահովելու համար Կոմիտեի կողմից մշակվել է ««Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագիծ (նաև՝ ««Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»), որի արդյունքում համապատասխան դասընթաց անցած (որն անցկացվելու է գիտելիքների նախնական ստուգում անցնելու և ավարտվելու է քննություն հանձնելուց և հավաստագիր ստանալու միջոցով) դիմորդները հնարավորություն են ունենալու նշանակվել հարկային ծառայության Գ և Դ խմբի ցանկացած պաշտոններում (ինչպես նաև մաքսային ծառայության կրտսեր և առաջատար խմբի ցանկացած պաշտոններում): Այնինչ, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված աշխատանքային ստաժին վերաբերող ցենզերը հնարավորություն չեն տա հասնել ցանկալի արդյունքին և կխոչընդոտեն Կոմիտեն` միջազգային լավագույն փորձով և բարեվարքության կանոններով պատրաստված երիտասարդ մասնագետներով համալրելուն:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

        Նախագիծը մշակվել է Կոմիտեի իրավաբանական վարչության կողմից:

 1. Նպատակը և ակնկալվող արդյունքը.

   Նպատակը՝ միջոցառումների ծրագրի գործողությունը տարածել միայն վերը նշված`Կոմիտեին աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների վրա:

 

 

 • Обсуждалось

  03.10.2018 - 18.10.2018

 • Тип

  Закон

 • Область

  Государственные доходы

 • Министерство

  Комитет государственных доходов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6712

Принт