Добавить в избранное

Տնտեսության, զինված ուժերի և այլ զորքերի զորահավաքային ծրագրերի իրականացման գործընթացում զորահավաքային առաջադրանքներ ունեցող կազմակերպությունների՝ բյուջետային ֆինանսավորման գործիքներով պետական աջակցության իրականացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հունիսի 22-ի N 766-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

Все рекомендации по содержанию проекта включаются в кратком содержании,онлайн письма - в течении 2 рабочих дней, эл. письма - в течении 10 рабочих дней

project.digest.no Автор предложения, дата получения Содержание предложения Заключение Сделанные изменения
1 2 3 4
1 Nelly Selyan 23.07.2018 18:24:31 սա ռուսական 102ռազմաբազայի՞ն է վերաբերում: շիտակ լինելու համար ճիշտ կլիներ առանձին կետով ներկայացնել, թե այլ զորքերն ինչից են ազատվում: <<Պաշտպանության մասին>> ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետում սահմանված է <<զորահավաքային առաջադրանք>> հասկացության իմաստը, իսկ նույն մասի 5-րդ կետի համաձայն` պետության ռազմական անվտանգության համակարգում ներառված են նաև ռազմաարդյունաբերական համալիրի և ռազմական անվտանգության խնդիրների լուծման գործառույթներ իրականացնող, ներառյալ` զորահավաքային առաջադրանքներ ունեցող կազմակերպությունները: Տվյալ պարագայում որոշման նախագիծը չի վերաբերվում ռազմաբազային կամ այլ զորքերին, խոսքը գնում է այն առևտրային կազմակերպությունների մասին, որոնց առաջադրված է պետական պատվեր` զորահավաքային առաջադրանք: Չի ընդունվել: