Հիշել նախագիծը

«ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Արման Գևորգյան 09.02.2023 10:39:28 ԴԵՄ եմ նշված օրենքի փոփոխությանը: Ինչպես կարելի է նման տեմպերով և հաջորդականությամբ կործանել առաջին քրիստոնյա ազգի կրոնական արժեհամակարգը? Նախագծի հեղինակը քրիստոնյա է? և երբևէ մատաղ արել է? Ինչպես է պատկերացնում մատաղի արարողության իրականացումը սպանդանոցում? Մի թե սննդի անվտանգության ոլորտում առավել կարևոր խնդիրներ առկա չեն?: Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ սպանդանոցներում կենդանիների սպանդի իրականացումը հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրության պահանջ, որի կատարումը միտված է բնակչությանը ապահովել որակյալ, հիվանդություններից զերծ մսամթերքով, ուստի նպատակահարմար է վերոնշյալ պահանջի, այն է՝ մսամթերքի սպանդանոցային ծագման պահանջը տարածել նաև անձնական սպառման, կրոնական և այլ ծիսակատարությունների վրա, որն էլ իր հերթին թույլ կտա բացառել տնային՝ սանիտարական ոչ բարվոք պայմաններում կենդանիների սպանդը: