Հիշել նախագիծը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Առևտրա­­­կան (առք ու վաճառքի) գործունեությամբ զբաղ­վող շահութահարկ վճա­րողների մոտ խոտան ապրանքի տեսքով ձևավորված որակական կորուստները համա­­­­խառն եկամ­տից նվա­զեց­նելու հնարավորությունների ընձեռում

 • Քննարկվել է

  16.12.2021 - 31.12.2021

 • Տեսակ

  Օրենք

 • Ոլորտ

  Տնտեսական

 • Նախարարություն

  Ֆինանսների նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 4014

Տպել

Առաջարկներ`

"Զիգզագ" ՍՊԸ

24.12.2021

Հարգելի գործընկերներ, «ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետևյալ կարծիք / առաջարկությունը։ 1․ ՀՀ հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ «Օրենսգիրք») 122-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «շրջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը» բառերից հետո առաջարկվել է լրացնել «ինչպես նաև առևտրա¬կան (առք ու վաճառքի) գոր¬¬ծունեության նպատակով ձեռք բերված խոտան ապրանքը, եթե սույն հոդվածի 6-7-րդ մասե¬րին համապատասխան՝ որպես այլ կորուստ չի նվազեցվում համախառն եկամտից» բառերը։ Ներկայացված ձևակերպումը նշանակում է, որ նվազեցվել կարող են միա՛յն ձեռք բերված ապրանքների, և միա՛յն ի սկզբանե խոտան ապրանքների գծով կորուստները։ Այս պարագայում կարգավորումից դուրս են մնում՝ • ի սկզբանե առանց խոտանի, սակայն շահագործման ընթացքում խոտանված ապրանքները, • գնորդին վաճառված՝ շահագործման ընթացքում խոտանված ապրանքները, որոնք ենթակա չեն վերանորոգման և վաճառողի կողմից ետ են ընդունվում՝ փոխարինվելով նոր ապրանքով։ Նկարագրված դեպքերը գերակշռող են՝ ի տարբերություն ձեռքբերված, ի սկզբանե խոտան հանդիսացող ապրանքների դեպքերի, որոնք նշվել են նախագծում, որի պարագայում առաջարկում ենք Օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 3-րդ մասում լրացումը կատարել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «շրջանառությունից հանվող գույքը կամ ապրանքը, ինչպես նաև առևտրա¬կան (առք ու վաճառքի) գոր¬¬ծունեության նպատակով ձեռք բերված խոտան և/կամ հետագայում խոտանված և/կամ որպես խոտան հաճախորդից ետ ընդունված ապ¬րանքը։»։ 2․ Միևնույն ժամանակ, առաջարկում ենք նույն լրացումից հանել «եթե սույն հոդվածի 6-7-րդ մասե-րին համապատասխան՝ որպես այլ կորուստ չի նվազեցվում համախառն եկամտից» բառերը, հետևյալ հիմնավորմամբ․ լրացման մեջ ներառված այս ձևակերպումն, ըստ էության, նշանակում է, որ 122-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան խոտան ապրանքի գծով կորստի յուրաքանչյուր նվազեցման դեպքում տնտեսվարողը, ըստ անհրաժեշտության, պետք է միանշանակորեն հիմնավորի, որ բացակայում էին այդ կորուստը 6-7-րդ մասերին համապատասխան նվազեցնելու հիմքերը։ Դա էապես բարդացնում է փոփոխության գործնական կիրառելիությունը։ Միաժամանակ, քանի որ նույն ապրանքի գծով կորստի նվազեցումը համախառն եկամտից կարող է կատարվել մեկ անգամ, տրամաբանական է, որ եթե առկա են տվյալ ապրանքի գծով կորստի նվազեցումը 6-7-րդ մասերին համապատասխան իրականացնելու հիմքերը, ապա տնտեսվարողը կկատարի հենց այդ նվազեցումը՝ ապրանքի ամբողջ արժեքի չափով, այլ ոչ թե կկիրառի 3-րդ մասով առաջարկվող նվազեցման հնարավորությունը, որի դեպքում գործում է տարեկան շրջանառության 1 տոկոսի սահմանափակում։ «Զիգզագ» ՍՊԸ

Տեսնել ավելին