Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ԱՐԱԳԱԴ ՍԱՐՈՅԻ ԱԲՐԱՄՅԱՆԻՆ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 Վահե Եղոյան 28.08.2019 21:53:44 Չհասկացանք.... Ես ինչ օրենքա... Թող ծառայի... Ումիցա ավել.... Արագադ Աբրամյանը ազատվելու է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից (համապատասխան մարմինների համաձայնությունից հետո) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի № 89-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի: