Add to favourites

Under development

ԱՐԱԳԱԴ ՍԱՐՈՅԻ ԱԲՐԱՄՅԱՆԻՆ ՇԱՐՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 Վահե Եղոյան 28.08.2019 21:53:44 Չհասկացանք.... Ես ինչ օրենքա... Թող ծառայի... Ումիցա ավել.... Արագադ Աբրամյանը ազատվելու է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից (համապատասխան մարմինների համաձայնությունից հետո) համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 15-ի № 89-Ն որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի: