Հիշել նախագիծը

Նախագիծը ընդունվել է

«Հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Ամփոփաթերթում ներառվում են նախագծի վերաբերյալ ներկայացված բոլոր բովանդակային առաջարկությունները, առցանց գրվածները` 2 աշխատանքային օրվա, էլ. փոստով ուղարկվածները` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում

h/h Առաջարկության հեղինակը, ստացման ամսաթիվը Առաջարկության բովանդակությունը Եզրակացություն Կատարված փոփոխությունը
1 2 3 4
1 "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն 27.04.2017 17:01:01 Հիմնականում համաձայն լինելով նախագծի հետ, պետք է նշեմ, որ դրանում չեն պահպանվել "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենքի` օրենսդրական տեխնիկայի մասին դրույթները (ի նկատի ունեմ հոդվածների, մասերի, պարբերությունների համարակալումները): Մովսես Արիստակեսյան "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" ՀԿ նախագահ Չի ընդունվել Հարկ ենք համարում նշել, որ նախագիծը ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ է և այս առումով նախագծում հոդվածներ նախատեսված չեն: Ինչ վերաբերում է համարակալումներին, ապա հասկանալի չէ թե խոսքը, որ կետերի համարակլումների մասին է` հաշվի առնելով այն, որ նախագծում կետերի և ենթակետերի համարակալումների հաջորդականությունը խախտված չէ: