Add to favourites

The draft has been accepted

«Հիպոթեքային վարկի սպասարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով ֆիզիկական անձանց կողմից վճարված եկամտային հարկի գումարների փոխհատուցման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

The summary includes all the content proposals presented in the draft, online written within 2 working days,sent by e-mail within 10 working days

project.digest.no Suggesion author, date of receipt Suggestion content Conclusion Changes made
1 2 3 4
1 "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" Հասարակական կազմակերպություն 27.04.2017 17:01:01 Հիմնականում համաձայն լինելով նախագծի հետ, պետք է նշեմ, որ դրանում չեն պահպանվել "Իրավական ակտերի մասին" ՀՀ օրենքի` օրենսդրական տեխնիկայի մասին դրույթները (ի նկատի ունեմ հոդվածների, մասերի, պարբերությունների համարակալումները): Մովսես Արիստակեսյան "Տնտեսական իրավունքի կենտրոն" ՀԿ նախագահ Չի ընդունվել Հարկ ենք համարում նշել, որ նախագիծը ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ է և այս առումով նախագծում հոդվածներ նախատեսված չեն: Ինչ վերաբերում է համարակալումներին, ապա հասկանալի չէ թե խոսքը, որ կետերի համարակլումների մասին է` հաշվի առնելով այն, որ նախագծում կետերի և ենթակետերի համարակալումների հաջորդականությունը խախտված չէ: