Հիշել նախագիծը

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 319-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 Նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 ------------------  2018 թվականի  N -------Ն

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի N 319-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 34-րդ հոդվածով ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 

1.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգը հաստատելու մասին» N 319-Ն որոշման հավելվածում՝

 • 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում «նշանակում է հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար, որը չի կարող լինել տվյալ հաստատության խորհրդի անդամ» բառերը փոխարինել «նշանակում է հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար (պարտականությունները կատարող) տնօրենի տեղակալներից մեկին, իսկ անհնարինության դեպքում՝ այլ անձի, ով դպրոցի խորհրդի անդամ չէ:» բառերով.
 • 13-րդ կետում լրացնել նոր նախադասություն` հետևյալ բովանդակությմաբ. « Սույն կարգի 18-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն հետաձգված նիստին  ներկայացուցչի չներկայանալու դեպքում   մրցույթն  անցկացվում է առանց  ներկայացուցչի մասնակցության:».
 • 18-րդ և1-ին կետերը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝

«18. Խորհրդի որոշմամբ մրցույթը հետաձգվում է մեկական անգամ և ոչ ավելի, քան հինգ աշխատանքային օրով` հետևյալ դեպքերում`

1) եթե խորհրդի նիստն իրավազոր չէ     կամ

2)  ներկայացուցիչը չի ներկայացել մրցույթին:

18.1. 18-րդ կետի 1-ին ենթակետով հետաձգված խորհրդի նիստն իրավազոր չլինելու և հավակնորդների թիվը 1-ից ավելի լինելու դեպքում խորհուրդը (կամ լիազորված մարմինը) երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Կրթության և գիտության նախարարություն  է ներկայացնում խորհրդի նիստի արձանագրության և տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների անձնական գործերի պատճենները:».

 

 • 28-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում «մարզային ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ուսումնական հաստատությունների դեպքում համապատասխան լիազորված պետական մարմին» բառերը փոխարինել « Կրթության և գիտության նախարարություն » բառերով.

 

 • 1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

«28.1. Սույն կարգի 18.1-ին և 28-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հաստատության` Երևանի քաղաքապետարանի կամ  մարզային ենթակայության դեպքում Կրթության և գիտության նախարարը լիազոր մարմնի ղեկավարին գրությամբ առաջարկում է հավակնորդներից որևէ մեկի թեկնածությունը` օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար: Կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության դեպքում հավակնորդին ընտրում և օրենքով սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր է կնքում կրթության և գիտության նախարարը: Ընտրության արդյունքների մասին լիազոր մարմինը գրությամբ տեղեկացնում է հաստատության խորհրդին` հավակնորդներին պատշաճ կերպով տեղյակ պահելու համար:».

 • Լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝1 կետ.

 

«29.1 Սույն կարգի 29-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր բողոքը նախարարություն կարող է ներկայացվել մրցույթի անցկացման օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սույն կետով նախատեսված ժամկետից հետո ներկայացված բողոքը ենթակա չէ քննարկման, և բողքի ստացման օրվանից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադարձվում է՝ նշելով բողոքը վերադարձնելու պատճառը: »:

 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է նաև մինչև սույն որոշման ուժի մեջ մտնելը հայտարարված մրցույթների վրա:
 • Քննարկվել է

  24.08.2018 - 09.09.2018

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Կրթություն և գիտություն

 • Նախարարություն

  Կրթության, գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 6528

Տպել

Առաջարկներ`

Ռաիսա Գալստյան

26.08.2018

Առաջարկում եմ՝ 1. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 4-ի «Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) կարգը հաստատելու մասին» N 319-Ն որոշման հավելվածի (այսուհետ՝ կարգ) 10-րդ կետի (Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթեր) 6-րդ ենթակետի՝ «աշխատանքային գրքույկի պատճենը» ներկայացնելու պահանջը վերանայել, քանի որ «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի (22.06.15 ՀՕ-96-Ն) 57-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ «Աշխատանքային գրքույկների ներկայացման պարտադիր պահանջը դադարեցվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո աշխատանքի ընդունվողների մասով» և աշխատանքային գրքույկը դուրս է եկել շրջանառությունից: 2. Որոշման նախագծի կետերի և ենթակետերի համարակալումը, ինչպես նաև «կրթության և գիտության նախարարություն» արտահայտության կրճատ տարբերակով կիրառումը (կարգում և նախագծում կիրառվում են և՛ ամբողջական, և՛ կրճատ տարբերակներով) համապատասխանեցնել «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքով սահմանված օրենսդրական տեխնիկայի կանոններին: 3. Կարգի 12-րդ կետում «պաշտոնակատարը» բառից հետո ավելացնել «(պարտականությունները կատարողը)» բառերը: 4. Նախագծի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի՝ «նշանակում է հաստատության տնօրենի պաշտոնակատար (պարտականությունները կատարող) տնօրենի տեղակալներից մեկին, իսկ անհնարինության դեպքում՝ այլ անձի, ով դպրոցի խորհրդի անդամ չէ» արտահայտության մեջ «դպրոցի» բառը փոխարինել «տվյալ հաստատության» բառերով: 5. Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում «18-րդ կետի 2-րդ ենթակետի» բառերը փոխարինել «18-րդ կետի» բառերով, քանի որ 18-րդ կետը 2-րդ ենթակետ չունի: 6. Նախագծի «18-րդ և 1-ին կետերը» արտահայտության մեջ «1-ին» թիվը փոխարինել «18.1-ին» թվով: 7. Նախագծի «1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերը փոխարինել «28.1-ին կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ» բառերով: 8. Նախագծի՝ «Լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1 կետ» արտահայտության մեջ «1 կետ» բառերը փոխարինել «29.1-ին» բառով: 9. Առանց նախարարության ներկայացուցչի անցկացված մրցույթի ընթացքը ձայնագրելու պարտադիր պահանջ սահմանել (հնարավոր բողոքները առավել օբյեկտիվ քննելու համար):

Տեսնել ավելին