Հիշել նախագիծը

Լրամշակման փուլում է

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՐԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԶԱՁԵՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2019-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

«      » ___________________ 2018 թ. № _______ -L

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՐԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԶԱՁԵՎԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

2019-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի № 122-Ն որոշման № 1 հավելվածի 119-րդ կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

 1. Հաստատել՝
 • Հայաստանի Հանրապետությունում հրաձգություն մարզաձևի զարգացման ռազմավարությունը՝ համաձայն № 1 հավելվածի,
 • Հայաստանի Հանրապետությունում հրաձգություն մարզաձևի զարգացման ռազմավարության իրականացման 2019-2024 թվականների միջոցառումների ծրագիրը՝ համաձայն № 2 հավելվածի:
 1. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված № 1

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

___________ ______ -ի

№ _______ -Լ որոշման

 

 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՐԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՐԶԱՁԵՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

 

 

 1. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ 9-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 1-2-ՐԴ ԿՈՒՐՍԵՐՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆՆԵՐ

 

 

 1. Հանրակրթական դպրոցների 9-12-րդ դասարաններում և միջին մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների 1-2-րդ կուրսերում սովորողները պետք է տարեկան երկու անգամ (աշնանը և գարնանը) հաճախեն հրաձգարաններ և կրակեն. 9-10-րդ դասարաններում սովորող յուրաքանչյուր աշակերտ՝ տարեկան 20-ական օդաճնշիչ՝ օդամղիչ զենքի մանրագնդակով, 11-12-րդ դասարաններում սովորող յուրաքանչյուր աշակերտ և միջին մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների 1-2-րդ կուրսերում սովորող յուրաքանչյուր ուսանող՝ ինքնաձիգի տարեկան 20-ական փամփուշտով: Նշված գործընթացը պետք է իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն)՝ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության, պաշտպանության, տարածքային կառավարման և զարգացման, առողջապահության նախարարությունների, մարզպետարանների և ոստիկանության հետ: Հաճախումների ժամանակացույցը (օրը, ժամը, սովորողների ցուցակը) պետք է տրամադրվի բոլոր շահագրգիռ գերատեսչություններին: Հաճախումը հրաձգարաններ նախատեսվում է արտադասարանական ժամերին:
 2. Պետք է կազմակերպվեն հանրակրթական դպրոցների 9-12-րդ դասարաններում և միջին մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների 1-2-րդ կուրսերում սովորողների հաճախումներ «Երևանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և «Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության հրաձգարաններ, Երևանի պետական համալսարանի հրաձգարան, Նախարարության «Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հրաձգարան, «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի հրաձգարան, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը և «Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպությանը պատկանող հրաձգարաններ: Նախապես հրաձգարանների հետ պետք է կնքվեն համապատասխան պայմանագրեր: Հաճախումները պետք է իրականացվեն ժամանակացույցով և մասնակիցների ցուցակներով։ Այդ նպատակների համար հրաձգարաններին պետք է տրամադրել համապատասխան զենք և զինամթերք, հրաձգարանները պետք է ապահովել մասնագետ հրահանգիչներով: Հրաձգարաններում կրակելիս պայմանագրային հիմունքներով որպես հրահանգիչների անհրաժեշտ է  ներգրավել նաև պահեստազորի սպաներին, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների նախնական զինվորական պատրաստության դասի ուսուցիչներին:
 3. Անհրաժեշտ է իրականացնել հանրակրթական դպրոցների 9-12-րդ դասարաններում և միջին մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների 1-2-րդ կուրսերում սովորողների հաճախումներ նաև մոտակա զորամասերի հրաձգարաններ՝ նախապես շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ համաձայնեցնելով հաճախումների ժամանակացույցը՝ օրը, ժամը և սովորողների ցուցակը: Հնարավոր են հաճախումներ հետևյալ տարածաշրջանների զորամասեր՝ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզում՝ Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի, Վայոց ձորի մարզում՝ Վայքի, Արարատի մարզում՝ Արարատի, Արմավիրի մարզում՝ Բաղրամյանի, Լոռու մարզում՝ Վանաձորի, Տավուշի մարզում՝ Դիլիջանի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի, Շիրակի մարզում՝ Գյումրու և Երևանում՝ Նուբարաշենի զորամասերի հրաձգարաններ: Հրաձգարանների հետ նախապես պետք է կնքվեն պայմանագրեր: Գործընթացը պետք է իրականացնի Նախարարությունը՝ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ: Զորամասերի հրաձգարաններում կրակելիս պայմանագրային հիմունքներով որպես հրահանգիչների անհրաժեշտ է ներգրավել նաև պահեստազորի սպաներին, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների նախնական զինվորական պատրաստության դասի ուսուցիչներին:
 4. Հանրապետության դպրոցականների հաճախումները հրաձգարաններ պատշաճ կազմակերպվելուց հետո անհրաժեշտություն կառաջանա կազմակերպել հանրապետության մանկատներում սովորող 9-12-րդ դասարանների երեխաների հաճախումներ հրաձգարաններ:
 5. Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները իրենց տրամադրության տակ պետք է ունենան օդամղիչ՝ օդաճնշիչ զենք կամ մարտական զենք միայն այն դեպքում, եթե ունեն կրակելու համար համապատասխան հրաձգարան, և պահպանված են այդ զենքի պահպանման անվտանգության կանոնները:
 6. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը, «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի հետ միասին համագործակցելով Նախարարության հետ, համատեղ պետք է մշակի համապատասխան ուսումնական ծրագրեր և հրաձգություն մարզաձևի ուսուցման մեթոդական ձեռնարկ հրահանգիչների համար:
 7. «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի և Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունների հետ համատեղ՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հրամանատարական կազմին ներգրավելով՝ անհրաժեշտ է իրականացնել հրաձգության մարզիչ-հրահանգիչների վերապատրաստման գործընթաց:
 8. Հրաձգարաններ հաճախող հանրակրթական դպրոցների 9-12-րդ դասարաններում և միջին մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների 1-2-րդ կուրսերում սովորողներից լավագույն հրաձիգները կարող են համալրել հրաձգության հանրապետության հավաքական թիմերը (ըստ տարիքային խմբերի):

 

 

 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՄԱՐԶԻՑ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՄԵՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՐՅՈՒՐԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՃԱԽՈՒՄՆԵՐ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆՆԵՐ

 

 1. Անհրաժեշտ է կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության մարզերի (առաջնահերթ կերպով՝ սահմանամերձ գոտիների)՝ յուրաքանչյուր մարզից տարեկան 100-ական մարդու (ըստ ցանկության) և Երևան քաղաքի ամեն վարչական շրջանից տարեկան 100-ական մարդու (ըստ ցանկության) հաճախումը զորամասեր և Երևանի պրակտիկ հրաձգության հրաձգարան (Երևանի Դավթաշեն թաղամասում)՝ տարեկան երկու անգամ՝ աշնանը և գարմանը: Պետք է ապահովել յուրաքանչյուր անձի կրակելը ամեն անգամ ինքնաձիգի 10-ական փամփուշտ՝ զենքին ծանոթանալու, կրակել և նշանառություն սովորելու համար: Գործընթացը պետք է իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի Նախարարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, «Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության, «Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպության և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ: Զորամասերի և Երևանի պրակտիկ հրաձգության հրաձգարանի աշխատակիցները աշխատանքներ կտանեն բնակչության հետ՝ զենքի գործածման և հրաձգարանից օգտվելու անվտանգության կանոններին նրանց ծանոթացնելու համար: Հաճախումների ժամանակացույցը պետք է համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Երևանի քաղաքապետարանի հետ: Զորամասերի հրաձգարանների և Երևանի պրակտիկ հրաձգության հրաձգարանի (Երևանի Դավթաշեն թաղամասում) հետ նախապես պետք է կնքվեն պայմանագրեր: Հրաձգարաններում կրակելիս պայմանագրային հիմունքներով որպես հրահանգիչների անհրաժեշտ է ներգրավել նաև պահեստազորի սպաներին, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցների նախնական զինվորական պատրաստության դասի ուսուցիչների:
 2. Հրաձգարաններ հաճախողներից լավագույն հրաձիգները կարող են համալրել հրաձգության հանրապետության հավաքական թիմերը (ըստ տարիքային խմբերի):

 

III. ՀՐԱՁԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

 1. Հրաձգարաններում պետք է ապահովել բժշկական ծառայության պարտադիր ներկայությունը` ըստ անհրաժեշտության շտապ և անհետաձգելի բուժօգնության ցուցաբերման համար: Հրաձգարաններում բժշկական օգնությունը և սպասարկումը կարող է իրականացվել միայն համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում՝ համաձայն «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 3-րդ կետի:
 2. Հրաձգարաններն անհրաժեշտ է օգտագործել միայն ըստ նպատակային անհրաժեշտության:
 3. Բնակչության շրջանում հրաձգային վարժանքների իրականացումը պետք է զուգակցվի սերունդների դաստիարակության հանդեպ բարձր պահանջների առաջադրմամբ, բարոյական արժեքների քարոզչությամբ, բարձր բարոյական նախասկիզբ ունեցող արժեհամակարգի ձևավորմամբ և վեճերի խաղաղ ճանապարհով լուծման մշակույթի արմատավորմամբ:
 4. Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դասավանդվում է «Նախնական զինվորական պատրաստականություն» առարկան, որի շրջանակներում, մինչև հրաձգարաններ հաճախելը, սովորողներին պետք է ծանոթացնել զենքի գործածման և հրաձգարանների շահագործման անվտանգության կանոններին: Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները իրենց տրամադրության տակ պետք է ունենան օդամղիչ՝ օդաճնշիչ զենք կամ մարտական զենք միայն այն դեպքում, եթե ունեն կրակելու համար համապատասխան հրաձգարան, և պահպանված են այդ զենքի պահպանման անվտանգության կանոնները:
 5. Հրաձգարաններում 16 տարին չլրացած անձինք պետք է մտնեն կրակելու սրահ «16 տարին չլրացած մեկ անձին՝ մեկ հրահանգիչ» սկզբունքով: Միաժամանակ զենք պետք է տրվի երեքից ոչ ավել աշակերտների, չի թույլատրվում միաժամանակ կրակելու սրահ մտնել երեքից ավել աշակերտների: Կրակելու սրահում պետք է ներկա լինեն նաև ընդհանուր հսկիչ-հրահանգիչներ: Մյուս աշակերտները պետք է սպասեն սպասելու համար նախատեսված հատուկ տարածքում՝ հսկիչների հսկողության տակ:
 6. Անվտագության ապահովման անրաժեշտությունից ելնելով՝ հրաձգարաններում մարտական փամփուշտներ կարող են տրվել միայն 16 տարին լրացած անձանց: 16 տարին չլրացած անձինք կրակելու են միայն օդաճնշիչ՝ օդամղիչ զենքով և սովորելու են նշանառություն «Մենամարտ» տիպի վարժասարքերով: Հայաստանի Հանրապետությունում հրաձգություն մարզաձևի զարգացման ռազմավարության (այսուհետ՝ Ռազմավարություն) 1-ին բաժնում շարադրված դրույթների համաձայն հրաձգարաններ հաճախելիս 9-10-րդ դասարանների աշակերտների մեջ 16 տարին լրացած անձանց առկայության դեպքում վերջիններս նույնպես կրակելու են օդամղիչ՝ օդաճնշիչ զենքով: Ռազմավարության 1-ին բաժնում շարադրված դրույթների համաձայն հրաձգարաններ հաճախելիս 11-12-րդ դասարանների աշակերտների մեջ 16 տարին չլրացած անձանց առկայության դեպքում վերջիններս չեն հաճախելու հրաձգարաններ կրակելու՝ մինչև իրենց 16 տարին լրանալը: Ռազմավարության 1-ին բաժնում շարադրված դրույթների համաձայն հրաձգարաններ հաճախելիս միջին մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական հաստատությունների 1-2-րդ կուրսերում սովորողների մեջ 16 տարին չլրացած անձանց առկայության դեպքում վերջիններս չեն հաճախելու հրաձգարաններ՝ մինչև  իրենց 16 տարին լրանալը:
 7. Հրաձգարաններ և տիրեր բացելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համաձայնությունը և վերահսկողությունը: Տիրերը անհրաժեշտ են բնակչությանը նշանառություն և կրակել սովորեցնելու համար, և դրանց կառուցումը պետք է խրախուսվի Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի համայնքի կողմից:
 8. Հրաձգարաններ և տիրեր շահագործողները պարտավոր են զենքի պահպանությունը իրականացնել անվտանգության կանոնները պահպանելով՝ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հետ:
 9. Հրաձգարանների գործունեությունը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունների, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության, «Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» և «Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված: Նախարարությունը և «Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպությունը պետք է աջակցեն հրաձգարանները մասնագետ հրահանգիչներով ապահովելու հարցում:
 10. Հրաձգարաններ այցելող 16 տարին լրացած անձինք պետք է ծանոթանան հրաձգարանների շահագործման և զենքի գործածման անվտանգության կանոններին և ստորագրեն համապատասխան փաստաթուղթ՝ անվտանգության կանոններին ծանոթացած լինելու մասին:
 11. Հրաձգարաններում կրակողներին միաժամանակ կարող է տրամադրվել երեքից ոչ ավելի քանակության զենք: Յուրաքանչյուր կրակող 16 տարին լրացած անձին պետք է տրամադրվի մեկ հրահանգիչ:
 12. Հայաստանի Հանրապետությունում հրաձգության մարզաձևերի զարգացման դրույթները տարածվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստեղծված հրաձգարանների վրա:
 13. Ռազմավարության իրականացման 2019-2024 թվականների միջոցառումների ծրագրում (№ 2 հավելված) ներկայացված միջոցառումները չեն սահմանափակում Հայաստանի Հանրապետությունում այլ հրաձգարանների կառուցումը, վերանորոգումը կամ օպտիմալացվող կառույցի վերափոխումը:

 

 1. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

 1. Ռազմավարության իրականացման 2019-2024 թվականների միջոցառումների ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են լինել պետական բյուջեն, մասնավոր հատվածի ներդրումները և նպատակային նվիրատվությունները, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրները: Ծրագրի միջոցառումների իրականացման համար պետական աջակցության մասով ֆինանսավորումը կարող է նախատեսվել համապատասխան բյուջետային տարիների համար կրթության, պաշտպանության, տարածքային կառավարման (Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ և համայնքապետարաններ) և սպորտի ոլորտների գծով պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով և պետական բյուջեով սահմանվող ծախսերի սահմանաչափերի շրջանակներում` ելնելով այդ ոլորտների ծախսային առաջնահերթություններից:

 

 

 

 

Հավելված № 2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

___________ ______ -ի

№ _______ -Լ  որոշման

 

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՐԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՐԶԱՁԵՎԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

2019-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

 

 

Միջոցառման անվանումը

Ակնկալվող արդյունքը

Կատարման պատասխանա-տուն

Համակատարողը

Ժամկետը

Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը

Վերստուգելի չափանիշը

1.

«9-12-րդ դասարաններում և միջին մասնագիտական (արհեստագործա–կան) ուսումնական հաստատություն-ների 1-2-րդ կուրսերում սովորողների հաճախումների կազմակերպում հրաձգարաններ» գործընթացի մասնակիցների քանակի և ֆինանսական ծախսերի հաշվարկում և հրաձգարանների հետ պայմանագրերի կնքում

Մասնակիցների քանակը հաշվարկելուց և ֆինանսական ծախսերի հաշվարկները կատարելուց հետո հնարավորություն կլինի ծախսերն ընդգրկել ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում: Լուծում կստանա աշակերտների և ուսանողների՝ հրաձգային պատրաստակա-նության խնդիրը, ուսանողները և աշակերտները ձեռք կբերեն կրակելու հմտություններ, կսովորեն զենքի գործածման անվտանգության կանոնները:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն,

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյուն

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն,

ՀՀ առողջապահության նախարարություն,

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

ՀՀ ոստիկանություն,

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

ՀՀ մարզպետարաններ

2019 թվական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հետագայում ամեն տարի

9-12-րդ դասարաններում և միջին մասնագիտական (արհեստագոր-ծական) ուսումնական հաստատություն-ների 1-2-րդ կուրսերում սովորողների հրաձգարաններ պարտադիր հաճախումների ապահովում

2.

Հայաստանի Հանրապետության մարզերի (առաջնահերթ կերպով՝ սահմանամերձ գոտիների)՝ յուրաքանչյուր մարզից և Երևան քաղաքի ամեն վարչական շրջանից տարեկան 100-ական մարդու (ըստ ցանկության) հաճախումների կազմակերպում զորամասեր և Երևանի պրակտիկ հրաձգության հրաձգարան՝ իրականացնելու համար

անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի հաշվարկի կատարում և հրաձգարանների հետ պայմանագրերի կնքում

Հաշվարկները կատարելուց հետո հնարավորություն կլինի ծախսերն ընդգրկել ՀՀ պաշտպանության նախարարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում (տրանսպորտային ծախսերը՝ ՀՀ մարզպետանների և Երևանի համայնքի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում): Հանրապետության բնակչությունը կծանոթանա զենքի գործածման անվտանգության կանոններին, ինչպես նաև կսովորի նշանառություն և կրակել:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն,

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու-թյուն,

 

ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն

 

 

 

 

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ),

ՀՀ ոստիկանություն,

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

ՀՀ մարզպետարաններ,

Երևանի քաղաքապետարան

(համաձայնությամբ)

2019 թվական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հետագայում ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետու-թյան յուրաքանչյուր մարզից

100-ական  մարդու և Երևանի յուրաքանչյուր համայնքից

100-ական  մարդու  պարտադիր հաճախումների ապահովում հրաձգարաններ

3.

ՀՀ ռազմարդյունա–բերական համալիրի կողմից ինքնաձիգների «Մենամարտ» տիպի վարժասարքերի արտադրություն,

էլեկտրոնային թիրախների արտադրության կազմակերպում՝

օդամղիչ զենքերի համար 10 մ, հրազենային զենքերի համար

25 մ, 50 մ, 100 մ հեռավորության համար և համապատասխան կարգով (վաճառք, նվիրատվություն) տրամադրում ուսումնական հաստատություն-ներին և պետական ենթակայության հրաձգարաններին

Պետության ենթակայությամբ  գործող հրաձգարանների նյութատեխնիկա-կան բազան կհամալրվի ժամանակակից տեխնիկական սարքավորումներով:

ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն,

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

ՀՀ մարզպետարաններ

2020-2023 թվա–կաններ,

շարունա-կական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Պետության ենթակայությամբ գործող բոլոր հրաձգարան-ների տիրապետու-թյան տակ (հաշվեկշռում) մեկական՝ ինքնաձիգների «Մենամարտ» տիպի վարժասարքի առկայություն, հրաձգարաննե-րի հնարավորու-թյունից ելնելով՝ էլեկտրոնային թիրախներով ապահովում

4.

Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունա–բերական համալիրի կողմից փամփուշտների և մանրագնդակների արտադրության հնարավորություն–ների ուսումնասիրություն

Օդամղիչ՝ օդաճնշիչ զենքի մանրագնդակի և մարտական զենքի  փամփուշտի պահանջարկի ապահովման համար դրանց արտադրության հնարավորության վերաբերյալ առաջարկության նախապատրաստում

ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն,

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ), ՀՀ պաշտպանության նախարարություն,

ՀՀ մարզպետարաններ

2019 թվական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Փամփուշտի և մանրագնդակի սեփական արտադրություն՝ բավարարելով հրաձգարանների պահանջարկը

5.

Հրաձգություն մարզաձևի ուսուցման մեթոդական ձեռնարկի մշակում

Կբարելավվի հրաձգություն մարզաձևի դասավանդման  ուսումնական գործընթացը:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյուն,

 

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ

(համաձայնու–թյամբ)

 ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» Հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

2020-2021 թվական-ներ

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Բոլոր հրաձգարանների հրահանգիչների և ռազմահայրե-նասիրական պատրաստու-թյան ուսուցիչների տրամադրության տակ հրաձգություն մարզաձևի ուսուցման մեթոդական ձեռնարկի առկայություն

6.

Հրաձգության մասնագետ հրահանգիչների վերապատրաստ–ման գործընթացի իրականացում

Նոր կառուցվող և վերակառուցվող հրաձգարանները կապահովվեն մասնագետ մարզիչ-հրահանգիչներով:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն,

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյուն,

 

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ

(համաձայնու–թյամբ)

 

 

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն,

 «Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի  պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

2020-2024 թվա–կաններ, շարունա-կական

ՀՀ պետական բյուջեից  լրացուցիչ ֆինանսա–վորում չի պահանջվում,   օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

 

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամում անցկացվող վերապատրաստ-ման դասընթացների ապահովում

7.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության «Հրաձգության հանրապետական մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-թյանը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի

№ 411-Ա որոշմամբ տրամադրված տարածքում

օպտիմալացվող կառույցի վերափոխման նախագծա-նախա-

հաշվարկային փաստաթղթերի մշակում

Հաշվարկների կատարումից հետո ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը հնարավորություն կստանա ընդգրկելու իր «Հրաձգության հանրապետական մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը պատկանող հրաձգարանի կառուցումը իր միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում:

ՀՀ քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյուն

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,

«Հայաստանի  պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

 

2020 թվական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հրաձգարանի կառուցման ծախսերի ընդգրկում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյան միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում

8.

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Գյումրի քաղաքի միակ՝ մասնավոր անձի պատկանող հրաձգարանի սեփականատիրոջ միջև բանակցային գործընթացի իրականացում (առկա է սեփականատիրոջ համաձայնությունը)՝ հրաձգարանի հետգնման պայմանները որոշելու համար

 

Գյումրի քաղաքի միակ՝ մասնավոր անձի պատկանող հրաձգարանում իր պարապմունքներն է իրականացնում հրաձգության հանրապետության երեք մարզադպրոցներից մեկը՝ Գյումրու քաղաքապետարանի «Հրաձգության մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպու-թյունը: Այժմ առկա է հրաձգարանի կառույցի գործունեության ոլորտի փոխման վտանգ, ինչի արդյունքում Գյումրի քաղաքում չի լինի հրաձգարան: Միջոցառման կատարմամբ հնարավոր կդառնա կատարել հրաձգարանի հետգնում՝ պետության ենթակայության հրաձգարանի գործունեություն Գյումրի քաղաքում ապահովելու համար:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

2019 թվական

ՀՀ պետական բյուջեից  լրացուցիչ ֆինանսա–վորում չի պահանջվում  

Մասնավոր անձից հրաձգարանի հետգնման պայմանների սահմանում

9.

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի հրաձգարանի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախա-հաշվարկային փաստաթղթերի մշակում

Վերանորոգման հաշվարկների կատարումից հետ հնարավոր կլինի Վեդի քաղաքի հրաձգարանի վերանորոգումն ընդգրկել ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում:

ՀՀ քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

2020 թվական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի հրաձգարանի վերանորոգման աշխատանքների ծախսերի ընդգրկում ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյան միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում

10.

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպու-թյանը պատկանող՝ Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգու, Երևանի Նուբարաշեն թաղամասի, ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան, Եղվարդ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի, ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք,  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ  և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքների հրաձգարանների  վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախա-

հաշվարկային փաստաթղթերի մշակում

Նշված հրաձգարանների վերանորգման ծախսերի հաշվարկման արդյունքում հնարավոր կլինի դրանց վերանորոգումն ընդգրկել ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համապատասխան տարիների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում:

ՀՀ քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն,

«Հայաստանի  հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ),

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

 

 

«Հայաստանի  պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

 

2020-2024 թվական-ներ, շարունա-կական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Առաջին սյունակում նշված հրաձգարանների  վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նա-խահաշվարկային փաստաթղթերի մշակում, առաջին սյունակում նշված հրաձգարանների վերանորոգման ծախսերի ընդգրկում ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարության 2020-2023 թվականների և հաջորդ տարիների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում

11.

Վանաձոր քաղաքում հրաձգարանի կառուցման համար տարածքի կամ օպտիմալացվող կառույցի հատկացում

Միջոցառումը անհրաժեշտ է Վանաձոր քաղաքում հրաձգարան ունենալու համար:

Վանաձորի համայնքա-պետարան

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

2020 թվական

ՀՀ պետական բյուջեից  լրացուցիչ ֆինանսա–վորում չի պահանջվում  

 

Վանաձոր քաղաքում հրաձգարանի համար հարմարավետ տարածքի ընտրություն (կամ օպտիմալացված կառույցի տրամադրում)

12.

Վանաձոր քաղաքում

հրաձգության մարզադպրոցի կառուցման կամ օպտիմալացվող տարածքի վերափոխման նախագծանախա-հաշվարկային փաստաթղթերի մշակում

(միայն սույն Ծրագրի 11-րդ կետի միջոցառման իրականացումից հետո)

Արդյունքում հնարավոր կլինի Վանաձոր քաղաքում կառուցել հրաձգարան:

ՀՀ քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ)

2021-2022 թվական-ներ

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարության 2020-2023 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում Վանաձորի հրաձգության մարզադպրոցի կառուցման ծախսերի ընդգրկում

13.

Գործող հրաձգարանների տեխնիկական միջոցների գույքագրման իրականացում

Գործող հրաձգարանների գույքագրումը հնարավորություն կընձեռի իրավիճակը բարելավող համապատասխան առաջարկներ ներկայացնել ՀՀ կառավարության քննարկմանը:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

Հրաձգարանների

ղեկավարություն (համաձայնությամբ)

2019 թվական

ՀՀ պետական բյուջեից  լրացուցիչ ֆինանսա–վորում չի պահանջվում,   օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

 

 

Հրաձգարանների ապահովում զենքով և զինամթերքով

14.

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքների համագործակցու-թյուն՝ համայնքներում  տիրերի բացումը և շահագործումը խրախուսելու նպատակով

Կխրախուսվի մասնավոր հատվածի կողմից հանրապետության համայնքներում տիրերի կառուցումը և շահագործումը, ինչը կնպաստի բնակչության՝ զենքին ծանոթանալուն և զենքին տիրապետելու հմտությունները կատարելագործելուն:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն,

ՀՀ մարզպետարաններ,

ՀՀ քաղաքապետարան–ներ (համաձայնությամբ)

2019 թվական, շարունա-կական

Մասնավոր հատված, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հանրապետու-թյան բոլոր համայնքներում մասնավոր հատվածի միջոցներով տիրերի բացում

15.

Գյումրու հրաձգարանի հետգնում

(միայն սույն Ծրագրի 8-րդ կետի միջոցառման իրականացումից հետո)՝ Գյումրու քաղաքապետա-րանի «Հրաձգության մարզադպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության պարապմունքները անցկացնելու համար

Գյումրի քաղաքում պետական ենթակայության հրաձգարանի առկայություն

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-

թյան հարցերի նախարարու-թյուն

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

2020-2024 թվական-ներ

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հետագայում հրաձգարան հաճախողների քանակը

16.

Սեփականատիրո-ջից հետ գնված Գյումրու հրաձգարանի վերանորոգում

(միայն սույն Ծրագրի 8-րդ և

15-րդ կետերի միջոցառումների իրականացումից հետո)

Գյումրի քաղաքում կապահովվի հրաձգարանի լիարժեք գործունեություն:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

2021-2024 թվական-ներ, շարունա-կական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հետագայում հրաձգարան հաճախողների քանակը

17.

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի հրաձգարանի վերանորոգում

(սույն Ծրագրի

9-րդ կետի միջոցառման իրականացումից հետո)

ՀՀ Արարատի մարզում կապահովվի հրաձգարանի գործունեություն:

ՀՀ քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

 

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

 

2021-2023 թվական-ներ

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Գործելուց հետո հրաձգարան հաճախողների քանակը

18.

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպու-թյանը պատկանող՝ Երևանի Կոմիտասի անվան զբոսայգու, Երևանի Նուբարաշեն թաղամասի, ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան, Եղվարդ, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի, ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան, ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան, ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք,  ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ  և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքների հրաձգարանների  վերանորոգում

(սույն Ծրագրի

10-րդ կետի միջոցառման իրականացումից հետո)

Հանրապետության մարզերում կապահովվի հրաձգարանների գործունեությունը։

Քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն

 

 

«Հայաստանի ԴՕՍԱԱՖ» համահայկական հայրենասիրական հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ),

 

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

 

2021-2024 թվական-ներ, շարունա-կական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Վերանորոգված հրաձգարանների հաճախումների քանակը

19.

Վանաձոր քաղաքում հրաձգարանի կառուցում, (կամ օպտիմալացվող կառույցի վերափոխում), վերանորոգում, կոմպլեկտավորում և հաստիքների տրամադրում

(սույն Ծրագրի

11-րդ և 12-րդ կետերի միջոցառումների իրականացումից հետո)

Վանաձոր քաղաքում պետական ենթակայության հրաձգարանի առկայություն

ՀՀ քաղաքաշինու-թյան կոմիտե,

 

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան հարցերի նախարարու-թյուն,

 

Վանաձորի համայնքա-պետարան

(համաձայ-նությամբ)

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

2022-2024 թվական-ներ, շարունա-կական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Վանաձորի հրաձգարանի հաճախումների քանակը

20.

Գործող պետական ենթակայության հրաձգարանները և հրաձգության Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերը զենքով և զինամթերքով ապահովում

Կապահովվի պետական ենթակայության հրաձգարանների լիարժեք գործունեությունը, կբարելավվեն Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի (մեծահասակներ, երիտասարդներ, պատանիներ) արդյունքները

ՀՀ սպորտի և երիտասարդու-թյան

հարցերի նախարարու-թյուն,

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյուն

«Հայաստանի հրաձգության ֆեդերացիա» հասարակական կազմակերպություն

(համաձայնությամբ)

2020-2024  թվական-ներ,

շարունա-կական

Հայաստանի Հանրապե-տության պետական բյուջե,

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ

Հրաձգության Հայաստանի Հանրապետու-թյան հավաքական թիմերի մարզական արդյունքների աճ

 

 • Քննարկվել է

  17.07.2018 - 06.08.2018

 • Տեսակ

  Որոշում

 • Ոլորտ

  Սպորտ և երիտասարդություն

Ուղարկել նամակ նախագծի հեղինակին

Ձեր ուղարկած առաջարկը կտեղադրվի կայքում 10 աշխ. օրվա ընթացքում

Չեղարկել

Դիտումներ` 2897

Տպել