Add to favourites

Under development

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

«Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ պրակտիկայում հանդիպում են դեպքեր, երբ հարկային ծառայողների կողմից հարկ վճարողների համար մատուցվում են միջնորդավորված հաշվապահական ծառայություններ, ինչն իր հերթին հանգեցնում է հարկ վճարողների կողմից ներկայացված հաշվարկ-հաշվետվություններում հարկեր վճարելու պարտականությունից խուսափելուն:

Նշվածի վերաբերյալ բազմիցս քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների /ՔՀԿ/ կողմից հարկային մարմին են ներկայացվում բողոքներ՝ հարկային ծառայողների նշված վարքագիծը բացառելու ուղղությամբ:

Հարկային մարմինը նպատակ ունենալով իր ամենօրյա աշխատանքի արդյունքում նշված գործելաոճը հասցնել նվազագույնի և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 18-ի թիվ 133-Ն որոշումը, որի 1-ին կետի 1-ին ենթակետով հաստատված թիվ 3 հավելվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսվել է մշակել իրավական ակտի նախագիծ՝ հարկային ծառայողների համար նախատեսելով պատասխանատվություն միջնորդավորված հաշվապահական ծառայություններ առաջարկելու և/կամ մատուցելու համար՝ ուստի նշված իրավակարգավորումները, որպես հարկային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակում, հարկային մարմնի կողմից սահմանվել/լրացվել են «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում:

 • Discussed

  15.06.2018 - 01.07.2018

 • Type

  Law

 • Area

  State revenue, Fight against corruption

 • Ministry

  State Revenue Committee

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 5767

Print

Suggestions

Արման Մկրտչյան

18.06.2018

Ըստ էության նախագծի նպատակաը լավն է, սակայն ինքնավերահսկման մեխանիզմը երբեք էլ չի փայլել արդյունավետությամբ: Վերոգրյալի հետ կապված մեծ է ռիսկը, որ սա կրելու է ձևական բնույթ: Այնպես որ, առաջարկում եմ, որ հայտարարագիրը ներկայացվի և դրա նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնի այլ վերահսկող մարմին:

Andranik Daniel

17.06.2018

https://www.hark.am/%D5%BA%D5%A5%D5%AF-%D5%A8-%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%A7-%D5%AB%D6%80-%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B7%D5%BE/

Գոռ Վարդանյան

15.06.2018

իսկ ամուսինների (կանանց) մասին տեղեկատվություն ներկայացնելու պահանջ ինչու դրված չի? Առաջարկում եմ ավելացնել նաև այդ մասը:

See more