Add to favourites

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին»

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքի 43.2 հոդածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Աղբի տեղադրման վայրը տնօրինողների կամ համայնքի ղեկավարի կողմից աղբավայրի մոնիթորինգի իրականացման կարգը խախտելը՝

      առաջացնում է տուգանքի նշանակում աղբի տեղադրման վայրը տնօրինողների կամ համայնքի ղեկավարի նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի  հարյուրապատիկի չափով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է 2024 թվականի հունվարի 1-ից:

 • Discussed

  29.08.2023 - 13.09.2023

 • Type

  Law

 • Area

  Nature protection

 • Ministry

  Ministry of Environment

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 1755

Print

Related documents / links