Add to favourites

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

 

 

 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-244-Ն օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 56-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

 1) 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ներառված հիվանդություններով հիվանդանալու (վիճակներում գտնվելու) դեպքում, միասնական սոցիալական ծառայության կողմից տրված եզրակացության հիման վրա` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգի համաձայն.».

 2) 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «Սույն մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկի առկայության մասին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմինը տեղեկացնում է մասնակիցների ռեեստրը վարողին` այդ հիմքերի առկայությունը հավաստող փաստաթուղթը անձին տրամադրելու օրվանից հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»:

 Հոդված 2. Օրենքի 61-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ներառված հիվանդություններով հիվանդանալու (վիճակներում գտնվելու) դեպքում, միասնական սոցիալական ծառայության կողմից տրված եզրակացության հիման վրա`

 Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգի համաձայն.»:

 Հոդված 3. Եզրափակիչ մաս և անցումային դրույթներ.

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

2. Սույն օրենքից բխող` Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգը ընդունվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկու ամսվա ընթացքում:

 • Discussed

  06.03.2023 - 21.03.2023

 • Type

  Law

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2500

Print

Related documents / links