Add to favourites

Under development

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծեր

  «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքների նախագծերով (այսուհետ՝ Նախագծեր)`

1. նախատեսվել է պետության, ինչպես նաև պետության մասնակցությամբ կազմակերպությունների հետ պայմանագիր կնքելիս կոնտրագենտների կողմից իրենց իրական շահառուներին առնչվող տեղեկատվության անվերապահ բացահայտման պարտականություն՝ այդ մասին նոտարի մոտ արված բանավոր հայտարարություն ներկայացնելու միջոցով, ընդ որում, նոտարի մոտ արված բանավոր հայտարարությունը ճշմարտացի լինելու վերաբերյալ կեղծ երդում տալու համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 338.1-ին հոդվածով.

2. կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու կամ տրամադրված տեղեկություններում փոփոխություն տեղի ունենալու պարագայում այդ մասին նոր հայտարարարություն չներկայացնելու համար նախատեսվել է պետության, ինչպես նաև պետության մասնակցությամբ կազմակերպությունների՝ կնքված պայմանագրից միակողմանի հրաժարվելու և պայմանագրի լուծմամբ պատճառված վնասների հատուցում պահանջելու իրավունքը:

 • Discussed

  05.02.2019 - 21.02.2019

 • Type

  Law

 • Area

  Justice

 • Ministry

  Ministry of Justice

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 2741

Print

Suggestions

Արտակ Պողոսյան

06.02.2019

Ներկայացված նախագիծը լրացուցիչ վարչական բեռ է տնտեսվարող սուբյեկտի վրա։ Բացի այդ ներկայացված հիմնավորումները զերծ են որևէ տրամաբանությունից։ Մասնավորապես, «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքի իմաստով եկամուտի աղբյուրի հիմնավորման կարիք կա այլ ոչ թե հակառակը։ Տվյալ դեպքում եկամտի աղբյուր է հանդիսանում ՀՀ պետության կամ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից մատուցված ծառայությունների, մատակարարված ապրանքների կամ կատարված աշխատանքների դիմաց ստացված եկամուտներ են։ Բացի այդ, նախագծով ներկայացված չէ ազդեցության գնահատում։ Առաջարկում եմ ներկայացված նախագիծը հանել շրջանառությունից։

See more