Նախագծով առաջարկվող կարգավորումների շրջանակը ներառում է Հայաստանի Հանրապետությունում կենսական նշանակության ծառայությունների մատուցման համար կիրառվող տեղեկատվական համակարգերով և/կամ կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների անխափան շահագործման, դրանցում մշակվող, շրջանառվող, պահպանվող, փոխանցվող և հրապարակվող տեղեկության հասանելիության, ամբողջականության, գաղտնիության ապահովման, կիբեռմիջադեպերի մասին ծանուցելու, դրանք կանխարգելելու և լուծելու, կիբեռանվտանգության ապահովման ծառայություն մատուցողներին ներկայացվող պահանջների, համապատասխանության գնահատման կամ աուդիտի ինչպես նաև սույն օրենքի պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողության և վերահսկողության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները։

 • Обсуждалось

  19.12.2023 - 04.01.2024

 • Тип

  Закон

 • Область

  Индустрия высоких технологий

 • Министерство

  Министерство индустрии высоких технологий

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3095

Принт

Предложения

Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն, Հայաստանյան գրասենայկ

03.01.2024

4. Ադապտացում հայկական համատեքստին Թեև առաջարկվող օրենսդրությունը բխում է միջազգային լավագույն փորձից, մասնավորապես՝ ԵՄ NIS դիրեկտիվներից, օրենքը հստակ չի տարանջատում կարևոր տեղեկատվական ենթակառուցվածքի օպերատորների և թվային ծառայություններ մատուցողների միջև: 4-րդ հոդվածում Օրենքը սահմանում է հիմնական տերմինները՝ ներառյալ թվային ենթակառուցվածքները, էլեկտրոնային առևտրային հարթակ և առցանց որոնման համակարգերը: «էլեկտրոնային առևտրային հարթակը» և «առցանց որոնման համակարգը» օգտագործվում են բացառապես Օրենքի 4-րդ հոդվածում, իսկ «թվային ենթակառուցվածքները» հիշատակվում են միայն մեկ անգամ: Հետևաբար, հավելյան պարզաբանումներ են անհրաժեշտ՝ օրենքի լեզուն համապատասխանեցնելու NIS հրահանգի տրամաբանությանը և հայկական համատեքստին:

Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն, Հայաստանյան գրասենայկ

03.01.2024

3. Քաղաքական և դիվանագիտական ներկայացուցչականության ոչ բավարար մակարդակ Հաշվի առնելով կիբեռանվտանգության աճող կարևորությունը՝ օրենսդրական մակարդակով անհրաժեշտ է ապահովել Կենտրոնի բավարար քաղաքական ներկայացուցչություն: Կենտրոնի ղեկավարը հաշվետու է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարին, որը Անվտանգության Խորհրդի մշտական անդամ չէ: Սա կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ, և կիբեռանվտանգության ոլորտի սպառնալիքներն ու մարտահրավերը ստանան ոչ բավարար քաղաքական աջակցություն: Դիվանագիտական ոլորտում Կենտրոնը կարող է օգտնել բարձրացնելու Հայաստանի ներգրավվածության մակարդակը կիբեռանվտանգության միջազգային օրենքների և նորմերի զարգացման գործում: Հետևաբար, օրենսդրությունը պետք է խրախուսի ակտիվ ներգրավվածություն և համագործակցություն միջազգային գործընկերների և ՀՀ ԱԳՆ-ի հետ:

Ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատություն, Հայաստանյան գրասենայկ

03.01.2024

2. Հասարակության ներգրավման և համապետական կառավարման շեշտադրության պակաս Ի տարբերություն անվտանգության այլ ուղղությունների, կիբեռանվտանգությունը պահանջում է ներգրավվածություն հասարակության տարբեր հատվածների հետ: Օրենքի 5-րդ հոդվածում թվարկված են ՀՀ-ում կիբերանվտանգության սկզբունքները, որոնցում բացակայում Է երկու կարևոր ասպեկտ՝ «ամբողջ հասարակության ներգրավման» (whole-of-society approach) և «համապետական կառավարման» (whole-of-government approach): Օրենսդրությունը պետք է հստակ սահմանի Կենտրոնի և այլ շահառու կողմերի փոխհարաբերությունները՝ ապահովելով քաղաքականությունների մշակման ներառականություն: Սա ենթադրում է, որ օրենսդրական մակարդակով պետք է ընդունվի կիբեռանվտանգության ապահովման գործում հասարակության, այդ թվում՝ հասարակական կազմակերպությունների ներգրաման կարևորությունը: Միաժամանակ, առանցքային է այն գիտակցումը, որ կիբեռանվտանգության ապահովումը պետական մակարդակում ենթադրում ու պահանջում է համապետական կառավարման մոտեցում, ուստի դրա մասին նաև պետք է շեշտադրվի օրենսդրական մակարդակում:

Узнать больше