Добавить в избранное

«ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ (ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ) ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2-Ի N 88 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Ապահովել 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Քաղաքաշինության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-139-Ն օրենքից բխող ՀՀ վարչապետի 2023 թվականի օգոստոսի 3-ի 804-Ա որոշմամբ հաստատված կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ու ստանձնած պարտավորությունների կատարումը և կարգավորել քաղաքաշինական գործունեության՝ շենքերի և շինությունների կամ դրանց մի հատվածի նպատակային (գործառնական) նշանակության փոփոխման կարգը:

 • Обсуждалось

  26.10.2023 - 10.11.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Градостроителство

 • Министерство

  Комитет по градостроительству

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1852

Принт

Предложения

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

10.11.2023

Նախագծին կից հավելվածի 17-րդ կետով նշված է«..... ՀՀ կառավարության սահմանված կարգում նշված ժամկետներում....», սակայն չի նշվում տվյալ որոշման անունը, համարը և տարեթիվը:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

10.11.2023

Նախագծին կից հավելվածի 17-րդ կետով նախատեսվում է պահանջ, որը վերաբերում է միայն պետական սեփականություն հանդիսացող օբյեկտների գործառական նշանակության փոփոխմանը, այս դեպքում նույնպես չի պարզաբանվում ընթացակարգին վերաբերելի պահանջները և առավել այդտեղ նշվում է «...գերատեսչությունների մասնագիտական եզրակացության հիման վրա.» այսինքն, գերատեսչությունները տրամադրելու են համատեղ կազմված մասնագիտական եզրակացություն, սակայն վերջինիս կազմման ընթացակարգը նույնպես չի պարզաբանվում:

,,Քաղաքաշինություն և տնտեսություն,, ՀԿ

10.11.2023

Նախագծին կից հավելվածի 9-րդ կետում անհրաժեշտ է ավելացնել պայման, որի համաձայն դիմում-հայտի մերժման դեպքում իրավասու մարմինը պարտավոր է հստակ նշել այն իրավական նորմի դրույթը, որը հիմք է հանդիսացել մերժման համար:

Узнать больше