Добавить в избранное

«Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 9-ի N 162-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

Որոշման նախագծի համաձայն նախատեսվում է ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման արդյունքներով միայն մեկ պատրաստության աստիճանից կամ միայն մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից «անբավարար» գնահատական ստացած զինծառայողներին հնարավորություն ընձեռել վերահանձնելու համապատասխան գնահատումը կամ թեստավորումը, հստակեցվում են վերահանձնելու հայտի ներկայացման և ընթացքավորման ժամկետներն ու ընթացակարգը:  

 • Обсуждалось

  20.10.2023 - 05.11.2023

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Безопасность

 • Министерство

  Министерство обороны

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1573

Принт

Предложения

Խաչիկ Նավոյան

28.10.2023

Առաջարկում եմ նույն սկզբունքը կիրառել ատեստավորման որևէ բաղադրիչից գնահատականը բարձրացնել ցանկացող զինծառայողների համար, քանի-որ պատրաստության աստիճանները ստուգելիս թեթևակի վրիպումը կարող է բերել գնահատականի իջեցման, սակայն չարտահայտի զինծառայողի իրական գիտելիքները

Զարուհի Սարգսյան

26.10.2023

Թեև նախագծի հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, որ արդեն իսկ անցկացված ատեստավորումների արդյունքում եղել են մի շարք դեպքեր, երբ զինծառայողն «անբավարար» գնահատական է ստացել համապատասխան գնահատման աստիճաններից միայն մեկից, ինչի պարագայում Նախագծի նախաձեռնողը գտել է, որ արդարացված է զինծառայողին համապատասխան պատրաստության աստիճանի գնահատումը կամ մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումը վերահանձնելու հնարավորության ընձեռումը: Այդուհանդերձ նախագծով սահմանվել է վերահանձման հայտ ներկայացնելու ժամկետ՝ ատեստավորման եզրակացությունը ստանալու օրվանից հետո 15-օրյա ժամկետ, որի պարագայում խախտվում է մինչև սույն փոփոխության ուժի մեջ մտնելը ատեստավորում հանձնած և միայն մեկ առարկայից անբավար գնահատական ստացած զինծառայողների ՀՀ սահմանադրությամբ ամրագրված մի շարք իրավունքներ /հոդվածներ՝28, 29, 73/, քանզի ժամկետների առումով վերջիններս փաստացի զրկվում են վերահաձնման հայտ ներկայացնելու հնարավորությունից: Ելնելով վերոգրյալից առաջարկում ենք այս կարգավորմանը տալ հետադարձ ուժ՝ այն տարածելով նաև մինչև սույն փոփոխության կատարումը ատեստավորում հանձնած զինծառայողների վրա:

Մկրտիչ Ղահրամանյան

20.10.2023

Ամոթա ամոթ, ինչ՞ ատեստավորում՞

Узнать больше