Добавить в избранное

В стадии разработки

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) «վարժական հավաքների,» բառերը հանել.

2) լրացնել նոր նախադասություն՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հայտարարված վարժական հավաքներին 30 օրացուցային օրը չգերազանցող ժամկետով աշխատողին ներգրավելիս աշխատողի աշխատավարձը պահպանվում է աշխատողի և գործատուի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, սակայն ոչ պակաս, քան վարժական հավաքներին մասնակցելու օրերի համար հաշվարկված աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով:»: 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 • Обсуждалось

  28.02.2023 - 16.03.2023

 • Тип

  Закон

 • Область

  Работа и занятость

 • Министерство

  Министерство труда и социальных вопросов

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3721

Принт

Предложения

Հայաստանի բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միություն

14.03.2023

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ «Հայտարարված վարժական հավաքներին աշխատողին ներգրավելիս վարժական հավաքներին մասնակցելու ամբողջ ընթացքում աշխատողի աշխատատեղը (հաստիքը) պահպանվում է, իսկ աշխատավարձը պահպանվում է աշխատողի և գործատուի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, սակայն ոչ պակաս, քան վարժական հավաքներին մասնակցելու օրերի համար հաշվարկված աշխատողի միջին օրական աշխատավարձի 100 տոկոսի չափով»: ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ «Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» նախագծի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասում առաջարկում ենք ավելացնել նախադասություն, որը կերաշխավորի աշխատողի հաստիքի պահպանումը, քանի որ նախագծի հեղինակների առաջարկած տարբերակը հետագայում գործատուների կողմից կարող է տարընթերցման առիթ դառնա հաստիքը կրճատելու համար: Առաջարկում ենք նաև չսահմանափակվել 30 օրով հակառակ պարագայում, եթե վարժական հավաքը տևեց 30 օրից ավել այդ դեպքում ինչպես է կարգավորվելու աշխատող գործատու փոխհարաբերությունները: Առաջարկել ենք նաև 50 տոկոսը փոխել 100 տոկոսով. աշխատողի աշխատավարձի չափը կիսով չափ կրճատելը, այն դեպքում, երբ նա այդ ընթացքում իրենից անկախ պայմաններում հնարավորություն չունի հավելյալ գումար աշխատելու: Կարծում եմ նախագծի հեղինակների առաջարկը միակողմանի է և բխում է միայն գործատուների շահերից, անտրեսոլով՝ աշխատողներինը:

Gayane Mkrtchyan

01.03.2023

Բայց ինչու 50 տոկոսով, երբ վարժանքների նպատակը աշխատանքային գործունեությանը նպաստելն է, հաճախ խրախուսվում են հենց վերադասի կողմից, հետևաբար, առաջարկում եմ 100 տոկոսով պահպանել առանց այն էլ ցածր աշխատավարձը, նաև վճարել գործուղումային վճար, քանի որ աշխատակիցը վարժանքի գնալիս կտրվում է իր բնական միջավայրից, ընտանիքից հենց աշխատանքային նպատակներով։

Ani Gevorgian

28.02.2023

Ողջունելով նախագծի նպատակը, այնուամենայնիվ, անհասկանալի է նախագծով տրված ձևակերպումները. · Առաջարկում եմ նախագծի 1-ին հոդվածի 1-ին կետը հանել, քանի որ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի 59-րդ հոդվածով վարժական հավաքների ընթացքում աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ կարգավորումներ են նախատեսված: · Անհասկանալի է «վարժական հավաքներին մասնակցելու օրերի համար հաշվարկված աշխատողի միջին օրական աշխատավարձ» բառերը, առաջարկում եմ հստակեցնել։ · Նախագծում նշված է «Հայտարարված վարժական հավաքներին 30 օրացուցային օրը չգերազանցող ժամկետով աշխատողին ներգրավելիս» բառերը, արդյոք սա նշանակում է, որ, եթե 30 օրացուցային օրը գերազանցող ժամկետով աշխատողը ներգրավվի վարժական հավաքներին, ուրեմն գործատուն ընդհանրապես չի պահպանելու աշխատողի աշխատավարձը։ Առաջարկում եմ այս մասը նույնպես վերանայել։ · Անհասկանալի է նաև թե աշխատողի և գործատուի համաձայնությունը, որ դեպքին է վերաբերելու՝ միջին օրական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով վարձատրելուն, թե միջին օրական աշխատավարձի 50 տոկոսից ավելի չափին համաձայնության գալուն։ Եթե նկատի ունեք այն, որ գոնե միջին օրական աշխատավարձի 50 տոկոսը պահպանվի, ապա առաջարկում եմ ձևակերպումը վերանայել։

Узнать больше