Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N 395-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N 395-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

 

 1. Միջոցառման իրականացման անհրաժեշտությունը և նպատակը.

 

Իրավական ակտի փոփոխության  անհրաժեշտությունը բխում է  2022 թվականի փետրվարի 9-ի՝ «Հանրակրթության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N ՀՕ-35-Ն օրենքի պահանջներից, համաձայն որի՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու հավակնություն ունեցող անձանց քննության անցկացման, ինչպես նաև ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) դադարեցման գործընթացների հետ կապված բարեփոխումներ են իրականցվել:

 

 • Կարգավորման ընթացիկ իրավիճակը և առկա խնդիրները.

 

Ներկայում գործող կարգով պետական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) համար կարող է դիմել վերապատրաստում անցած անձը,  որն ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին 10 տարվա ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի և կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ, որը ներդրվել է 2010 թվականին՝ որպես տնօրեն դառնալ ցանկացողների համար որոշակի որակական նվազագույն պահանջների սահմանման և վերջիններիս նախնական ընտրության գործիք։ Այդուհանդերձ, հավաստագրման գործող կարգը գործառնության շուրջ տասը տարիների ընթացքում ի հայտ է բերել մի շարք խնդիրներ։ Մասնավորապես, ի հայտ եկած խնդիրներից է այն, որ հավաստագրման գործընթացը նույնական մոտեցում է բոլորի համար՝ անկախ ունեցած աշխատանքային փորձից, ինչպես նաև առկա է վերապատրաստման պարտադիր պայման: Բացի այդ, ներկայում հավաստագրումը համարվում է ամենաէական փուլը հավակնորդի համար, այնինչ, օրենքի տրամաբանությամբ տնօրենի գործառույթներում առանցքային է դարձել կրթության որոկի բարձրացման շեշտադրումը, հետևաբար, հավաստագրումը մնում է կարևոր՝ կոմպետենտության առումով, սակայն ոչ ամենաէականը:

 

 

 

 

  

 

1.2. Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները.

 

   Հանրակրթական ուսումնական հաստատության (այսուհետ` Ուսումնական հաստատություն) ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու հավակնություն ունեցող անձանց քննության անցկացման նախագծով սահմանված կարգով հավակնորդի վերապատրաստման պարտադիր պահանջը հանվել է, իչպես նաև փոխվում է քննության անցկացման գործընթացը՝ սահմանելով միայն թեստավորման փուլ:

 

 1. Միջոցառման իրականացումից ակնկալվող արդյունքը.

 

Այս բարեփոխումների արդյունքում հավաստագրման գործընթացն անհրաժեշտ է դառնում, միայն տվյալ դպրոցում առաջին անգամ դիմող հավակնորդների համար, իսկ գործող տնօրենները զարգացման ծրագրի կատարողականի արդյունքով  կարող են համարվել ատեստավորված, որի  արդյունքում ևս 5 տարի ժամկետով պայմանագիրը կերկարացվի:

   

Իրավական ակտի մշակման գործընթացում ներգրավված մարմիններ՝

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 395-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի նախագծի ընդունումը չի նախատեսում   պետական բյուջեի  ծախսերի ավելացում:

«Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մայիսի 18-ի N 395-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանի նախագծի ընդունմամբ փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն է առաջանում ԿԳՄՍ նախարար 396-Ն հրամանում:

 

 • Обсуждалось

  21.10.2022 - 05.11.2022

 • Тип

  Приказ

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 2379

Принт