Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 2-Ի N 502-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նախագիծ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ՙ       ՚ ----------- 2017 թվականի N       -Ն

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 2-Ի N 502-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մայիսի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի և այլ միջոցների հաշվին գնվող դեղերի տեխնիկական բնութագրերի կազմման չափորոշիչները հաստատելու մասին» N 502-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումները.

 1. Որոշման 2-րդ կետից հանել «միայն» կետը.
 2. Որոշման 2-րդ կետից հետո լրացնել նոր  1 և 2.2 կետեր հետևյալ խմբագրությամբ.

2.1. Գնումների պլանում կարող են ընդգրկվել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում  չգրանված դեղեր, որոնք ունեն Պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագիր  և  ԱՀԿ նախաորակավորում և (կամ) գրանված են Եվրոպական միության լիիրավ անդամ երկրներից որևէ մեկում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կամ Ճապոնիայում:

2.2 Մատակարարը  պարտավորվում է մինչև մատակարարում իրականացնելը ապահովել ՀՀ օրենքով սահմանաված կարգով դեղերի պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի ներկայացումը ՀՀ առողջապահության նախարարություն:

 1. Որոշման 7-րդ կետից հետո լրացնել (դ) կետի հետևյալ խմբագրությամբ.
 2. Առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպությունների կողմից, փոխատուցվող անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղերը, հիվանդին դեղատոմսով դեղատնից կամ առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպությունից տրամադրման պահին` պետք է ունենան 6 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ:
 3. 4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
 • Обсуждалось

  12.10.2017 - 27.10.2017

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 8112

Принт

Связанные документы / ссылки