Добавить в избранное

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐՆ ՈՒ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի նպատակն է հաստատել պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների  պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման գործակիցներն ու նորմատիվները՝ համաձայն հավելվածի։

 • Обсуждалось

  13.06.2022 - 28.06.2022

 • Тип

  Приказ

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 27919

Принт

Предложения

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

28.06.2022

2․ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցումների համար նախատեսված ծախսերը, որը հաշվարկվում է երեք տարվա կտրվածքով 3300 հազ․ դրամ (յուրաքանչուր տարի 1100 հազ․ դրամ) և տրվում է այն ուսումնական հաստատություններին, որոնք համարեցված չեն ներառական կրթությանը կամ ընդգրկված չեն այդ նպատակով ֆինանսավորվող ծրագրերում, ինչպես նաև առաջիկա երեք տարիների ընթացքում չի նախատեսվում դպրոցին ամրացված անշարժ գույքի հիմնանորոգում։ Տվյալ ծախսի նպատակահարմարությունը որոշում է դպրոցի կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմինը՝ հաշվի առնելով նաև այն, որ առաջիկա երեք տարիներին յուրաքանչյուր տարի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցումներ պետք է իրականացվեն դպրոցի կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմի ենթակայությամբ գործող դպրոցների թվի առնազն 1/3-ում, «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ կետի համաձայն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների ապահովման, խթանման և պաշտպանության պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից է կրթություն ստանալու իրավունքի նկատմամբ հարգանքը, որը պետք է իրականացվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման՝ կրթության մատչելիությունը խթանող, ինչպես նաև միջավայրային մատչելիությունը խթանող ծրագրերի միջոցով։ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ պետությունը երաշխավորում է հանրակրթության հավասար հնարավորությունները և մատչելիությունը։ Կրթական հաստատությունների միջավայրային մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կրթության իրավունքի իրացման կարևոր բաղադրիչ են, և դրանց ապահովումը չի կարող դիտարկվել նպատակահարմարության լույսի ներքո։ Ուստի առաջարկում ենք «Տվյալ ծախսի նպատակահարմարությունը որոշում է դպրոցի կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմինը՝ հաշվի առնելով նաև այն, որ առաջիկա երեք տարիներին յուրաքանչյուր տարի հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցումներ պետք է իրականացվեն դպրոցի կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմի ենթակայությամբ գործող դպրոցների թվի առնվազն 1/3-ում» նախադասությունը հանել ։ Թեև պարզ չէ, թե ինչու է մատչելիության ապահովման համար նախատեսվել երեք տարվա կտրվածք, այլ ոչ երկու, կամ մեկ։ Առաջարկում ենք հնարավորինս կրճատել միջավայրային հարմարեցումների կատարման համար նախատեսված ժամանակահատվածը, սահանելով մեկ տարի։

Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիա

28.06.2022

1․ ՈՈՒԱա-ն (ոչ ուսուցչական անձնակազմի ամսական աշխատավարձի ֆոնդը) հաշվարկվում է․ դ․ հաստատությունում լաբորատորիաների և խբակների կազմակերպման, մանկավարժահոգոբանական աջակցության և բժշկական օգնության տրամադրման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվող հաստիքներ․ հավելվածի 1-ին կետի Ուսուցչի օգնական (բացառությամբ հատուկ դպրոցների) 15 երեխայի համար սահմանվում է 1 ուսուցչի օգնականի դրույք, ընդ որում, դպրոցում երեխաների թիվը 7 և 7-ից պակաս լինելու դեպքում հաշվարկվում է 0,5 դրույք, իսկ 15-ից ավելի յուրաքանչյուր մինչև 7 երեխայի համար ավելացվում է ևս 0,5 դրույք: Առաջարկվում է ուսուցչի օգնականի հաստիքի թվի համար սահմանված չափորոշիչներին ի լրումն ընդհանուր երեխաների թվի նաև ավելացնել դասարանում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների թիվը, ինպես նաև դասարանում սովորող հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին անհարժեշտ աջակցության աստիճանը

Նվարդ Հարությունյան

28.06.2022

Տնօրենի ՈՒԱԳ տեղակալի համար պարզաբանել` 0,75 դրույքի դեպքում քանի դասաժամ կարող է դասավանդել։

Узнать больше