Добавить в избранное

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1667-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 1667-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

 

 1. Անհրաժեշտությունը և նպատակը

   Սույն կարգով սահմանված գործընթացի իրականացումը  բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի 18-ի թիվ 1363-Ա որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ կառավարության  ծրագրի «4.3 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» բաժնի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ պարբերություններով   և 3-րդ պարբերության 4-րդ կետով սահմանված նպատակներից, և հիմք է հանդիսանում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12.1 կետը:

«Հանրակրթության մասին» օրենքի 26-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված է, որ տվյալ ուսումնական հաստատությունում զբաղեցրած պաշտոնի նկարագրին ուսուցչի համապատասխանության որոշման նպատակով պետությունը յուրաքանչյուր ուսուցչի համար 5 տարին մեկ անգամ իրականացնում է ուսուցչի հերթական ատեստավորում` ուսուցչի մասնագիտական չափանիշներով սահմանված մասնագիտական զարգացման պահանջներին համապատասխան: Յուրաքանչյուր տարի ուսումնական հաստատության ուսուցիչների մեկ հինգերորդը ենթակա է ատեստավորման` ըստ ուսումնական հաստատության հաստատած ժամանակացույցի: Ուսուցչի ատեստավորման, վերապատրաստման, տարակարգի շնորհման կարգերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

  Սույն նախագծի լրամշակման նպատակը 2021 թվականին նոր ձևաչափով իրականացրած վերապատրաստման արդյունքում ի հայտ եկած խնդիրներին լուծում տալն է, նոր կարգավորումներով  որոշ դրույթների հստակեցումը:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և կարգավորման նպատակը

  Վերապատրաստման կարգում անհրաժեշտություն առաջացավ տարանջատելու պետական հանրակրթական և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների մասնակցության հետ կապված կարգավորումները՝ հաշվի առնելով ատեստավորման գոծընթացի մեկնարկի պահից սկսած՝ ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների և ուսուցիչների կողմից ստացված բազմաթիվ առաջարկները՝ հիմնադրի ֆինանսավորմամբ գործընթացին մասնակցելու փաստը:

   Վերապատրաստումները արդյունավետ իրականացնելու նպատակով նախատեսվում է հեռավար ձևաչափով գործընթացն իրականացնել միայն արտակարգ և ֆորսմաժորային իրավիճակներում, ինչպես նաև առարկայի միակ խումբը լինելու, ինչպես նաև  տարածաշրջանում միակ կազմակերպությունը լինելու դեպքում:

    Հաշվի առնելով վերապատրաստող կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող՝ նախարարության սահմանած չափորոշիչների և ծրագրերի հիման վրա մշակված մոդուլների փորձաքննության արդյունքների ամփոփման աշխատանքների մեծ ծավալը և պահանջվող ժամանակը, առաջարկվում է վերապատրաստման հայտերի ընդունման համար պահանջվող փաստաթղթերի հետ ներկայացնել նաև մոդուլները:

     Գործընթացի կազմակերպման ավելի կառուցողական մոտեցում է համարվում անհատական ժամանակացույցի կազմումը կազմակերպության կողմից՝ հիմք ընդունելով կարգով սահմանված ժամկետները և ստացված հայտերի թիվը:  Այս մոտեցմամբ կազմակերպության ընտրության և նպատակահարմար ժամանակահատվածում մասնակցություն ապահովելու համար ուսուցիչների համար հստակեցում է նախատեսվել:

    Ուսուցիչը, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանած ծրագրի բաժինների, ընտրում է վերապատրաստող կազմակերպություն, որը իր հիմնական աշխատավայրի վերապատրաստող կազմակերպությունը կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ առարկայի վերապատրաստող միակ կազմակերպությունն է  կամ տարածաշրջանում վերապատրաստող միակ  կազմակերպությունն է:

    Անհրաժեշտություն առաջացավ նաև սահմանելու վկայականի և հաշվետվության միասնական ձևաչափ:

 1. Ակնկալվողարդյունք

Իրավական ակտով առաջարկվող փոփոխություններով ակնկալվում է  կարգավորել և հստակեցնել տարընթերցում առաջացնող կամ գործող կարգում առկա մի շարք բացեր, որոնցից են՝

 • ոչ պետական ուսումնական հաստատության ուսուցիչը կարող է մասնակցել ատեստավորմանը՝ հիմնադրի ֆինանսկան միջոցների հաշվին,
 • վերապատրաստումները հեռավար ձևաչափով կիրականացվեն միայն բացառիկ դեպքերում,
 • վերապատրաստման հայտերի ընդունման համար պահանջվող փաստաթղթերի հետ կազմակերպությունը ներկայացնում է նաև մոդուլները
 • կազմակերպությունը կազմում է վերապատրաստումների իրականացման անհատական ժամանակացույց՝ հիմք ընդունելով կարգով սահմանված ժամկետները,
 • ուսուցիչը կարող է իր հիմնական աշխատավայրի վերապատրաստող կազմակերպությունը ընտրել միայն այն դեպքում, երբ տվյալ առարկայի վերապատրաստող միակ կազմակերպությունն է կամ տարածաշրջանում վերապատրաստող միակ  կազմակերպությունն է:
 • սահմանվել է վկայականի և հաշվետվության միասնական ձևաչափ:

  «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը պետական բյուջեի եկամուտների նվա­զեց­ում կամ ծախսերի ավելացում չի նախատեսում:

 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն է առաջանում ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մարտի 5-ի N 24-Ն հրամանում:

 

 • Обсуждалось

  22.02.2022 - 15.03.2022

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4514

Принт

Предложения

Արամ Սողոմոնյան

09.03.2022

Ավարտական աշխատանքների ներկայացման պարագայում, կարծում ենք, որ դարձյալ պարարտ հող է ստեղծվում վճարովի աշխատանքներ գրելու համար, ուստի ցանկալի է ավարտական աշխատանքը փոխարինել ավարտական համահավաք թեստային աշխատանքով, որը կներառի ատեստավորման բոլոր բաղադրիչները՝ որոշակի համամասնությամբ:

Արամ Սողոմոնյան

09.03.2022

Առաջարկվում է հանել վերապատրաստող կազմակերպության կողմից յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավարտից հետո՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իր պաշտոնական կայքում կամ Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում (https://lib.armedu.am/) մասնակիցների՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված ավարտական հետազոտական աշխատանքների տեղադրման մասին պահանջը, որովհետև հաջորդիվ դա ստեղծելու է արտագրությունների հաջորդական մեծ շղթա և դրա դեմն առնել ուղղակի անհնար կլինի: Եթե ցանկություն կա դրանք վերահսկել, թող ստեղծվի նոր հարթակ՝ սահմանափակ հասանելիությամբ, և այդտեղ բեռնվեն բոլոր աշխատանքները:

Արամ Սողոմոնյան

09.03.2022

Առաջարկվում է «Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցած, վերապատրաստման չափորոշչով և ծրագրով սահմանված չափով կրեդիտներ հավաքած ուսուցչին վերապատրաստման դասընթացի ավարտից հետո կազմակերպության կողմից տրվում է վերապատրաստման դասընթացի մասնակցության և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ վկայական՝ համաձայն Ձև 1-ի:» կետում նշել խելամիտ հստակ ժամկետ (օրինակ՝ վերապատրաստման ավարտից 20 օրվա ընթացքում), որի ընթացքում կտրվեն վկայականները (ավելի քիչ ժամկետները հղի են բազմաթիվ անհարմարություններով):

Узнать больше