Добавить в избранное

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ

 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

2021 թվականի մայիսի 31-ին ուժի մեջ է մտել «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-92-Ն օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք), որով Օրենքն ամբողջապես շարադրվել է նոր խմբագրությամբ։

Չնայած էական բարելավումներին՝ Օրենքի կիրառման արդյունքում վեր են հանվել տեխնիկական բնույթի որոշակի վրիպակներ և այլ խնդիրներ։ Օրինակ՝ Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 20-րդ կետում նշվում է, որ Հանձնաժողովը սահմանում է դիտանցումների և հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման կարգը, մինչդեռ դիտանցում իրականացնելիս Հանձնաժողովի կողմից ապրանքներ ձեռք չեն բերվում։ Իսկ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 9-րդ մասի 3-րդ կետի «ա» ենթակետում նշվում է «անդամ պետություններում» ձևակերպումը, սակայն անհրաժեշտ է հստակ նշել, որ հոդվածի կարգավորումները վերաբերում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել շտկել Օրենքում առկա նմանաբնույթ խնդիրները։

2. Կարգավորման նպատակը

Օրենքի ընդունման նպատակը Օրենքում առկա վրիպակների և տեխնիկական բնույթի այլ խնդիրների ուղղումն է։

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները

Նախագիծը մշակվել է Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը

Օրենքում առկա վրիպակների և այլ խնդիրների վերացում, որոնք կարող են ազդել Օրենքի կիրառման արդյունավետության վրա։

5. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտությունը և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունները

Նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել անհրաժեշտ չէ,  ինչպես նաև պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Обсуждалось

  09.12.2021 - 27.12.2021

 • Тип

  Закон

 • Область

  Экономика, Экономическая

 • Министерство

  Комиссия по защите конкуренции

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 1804

Принт