Добавить в избранное

<<Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 861-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՀՈՒԼԻՍԻ 8-Ի ԹԻՎ 861-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 1. Անհրաժեշտությունը՝

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 08.07.2010թ. թիվ 861-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) ընդունումը բխում է Քիմիական զենքի արգելման Կոնվենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) վավերացմամբ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորություններից: Սույն որոշման մեջ լրացում կատարելու պահանջը ներկայացվել է Քիմիական Զենքի Արգելման Կազմակերպության կողմից:

Որոշման մեջ ավելացվել է Կոնվենցիայով չարգելված նպատակների եզրույթի սահմանումը:

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները՝

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չի սահմանվում Կոնվենցիայով չարգելված նպատակների եզրույթի հասկացությունը:

 1. Բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը՝

Բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը պայմանավորված է Քիմիական զենքի արգելման Կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտությունից: 

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը՝

Նախագծի ընդունման նպատակն է լրացնել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ առկա բացթողումը:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը՝

Որոշման մեջ կտրվի Կոնվենցիայով չարգելված նպատակների եզրույթի սահմանումը:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք՝

Նախագիծը մշակվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից։

 1. Ակնկալվող արդյունքը՝

Ներկայացված Նախագծի ընդունմամբ կվերացվի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունում առկա բացթողումը: 

 1. Նախագծի ընդունման կապակցությամբ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ նախատեսելու մասին՝

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 08.07.2010թ. թիվ 861-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման Նախագծի ընդունումը 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չի նախատեսում:

 

 • Обсуждалось

  31.05.2021 - 15.06.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Чрезвычайные ситуации

 • Министерство

  Министерство по чрезвычайным ситуациям

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5927

Принт