Добавить в избранное

«Աղետների ռիսկի կառավարման հայեցակարգը եվ դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է՝

 • աղետների ռիսկի հետևողական նվազեցում,
 • աղետների ռիսկի կառավարման համակարգի բոլոր մակարդակներում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում,
 • աղետների հետևանքով տուժած բնակչության քանակի, պատճառված նյութական վնասների նվազեցում,
 • ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի, կարգերի և մեթոդաբանությունների համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին,
 • արտակարգ իրավիճակներում բնակչության վաղ ազդարարման գործուն համակարգի առկայություն,
 • աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներառում պետական նպատակային և համայնքային զարգացման ծրագրերում, պլաններում և բյուջեներում,
 • աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում մասնավոր ներդրումների ներգրավվում,
 • hետաղետային արագ վերականգման և հետագա վերակառուցման պլանների առկայություն,
 • կամավորական շարժման ընդլայնում՝ հրշեջ հենակետերի ստեղծման նպատակով:

Աղետների ռիսկի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը զգալիորեն կխթանի տնտեսության աճը, կնպաստի ներդրումների ակտիվության բարձրացմանը, ինչն էլ, իր հերթին, կբերի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, պետության կողմից  սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընդլայնմանը:

 • Обсуждалось

  03.05.2021 - 18.05.2021

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Чрезвычайные ситуации

 • Министерство

  Министерство по чрезвычайным ситуациям

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 7764

Принт