Add to favourites

«Աղետների ռիսկի կառավարման հայեցակարգը եվ դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է՝

 • աղետների ռիսկի հետևողական նվազեցում,
 • աղետների ռիսկի կառավարման համակարգի բոլոր մակարդակներում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում,
 • աղետների հետևանքով տուժած բնակչության քանակի, պատճառված նյութական վնասների նվազեցում,
 • ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի, կարգերի և մեթոդաբանությունների համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին,
 • արտակարգ իրավիճակներում բնակչության վաղ ազդարարման գործուն համակարգի առկայություն,
 • աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներառում պետական նպատակային և համայնքային զարգացման ծրագրերում, պլաններում և բյուջեներում,
 • աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում մասնավոր ներդրումների ներգրավվում,
 • hետաղետային արագ վերականգման և հետագա վերակառուցման պլանների առկայություն,
 • կամավորական շարժման ընդլայնում՝ հրշեջ հենակետերի ստեղծման նպատակով:

Աղետների ռիսկի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը զգալիորեն կխթանի տնտեսության աճը, կնպաստի ներդրումների ակտիվության բարձրացմանը, ինչն էլ, իր հերթին, կբերի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, պետության կողմից  սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընդլայնմանը:

 • Discussed

  03.05.2021 - 18.05.2021

 • Type

  Decision

 • Area

  Emergency situations

 • Ministry

  Ministry of Emergency Situations

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 7783

Print