Add to favourites

«Աղետների ռիսկի կառավարման հայեցակարգը եվ դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱՆԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը

  Հայաստանի ազգաբնակչությունը, տնտեսությունը և շրջակա միջավայրը մեծապես խոցելի են բնական երևույթների հետևանքով առաջացող աղետների նկատմամբ՝ երաշտներ, վաղ գարնանային ցրտահարություններ, կարկտահարություններ, սելավներ, ջրհեղեղներ, ուժեղ քամիներ, քարաթափեր, սողանքներ և անտառային հրդեհ­ներ: Աշխարհագրական դիրքով Հայաստանը գտնվում է բարձր սեյսմաակտիվ գոտում, որտեղ պարբերաբար տեղի են ունենում ուժեղ երկրաշարժեր: Դրանց հետևանքով զոհվում և տուժում են բազմաթիվ մարդիկ, իսկ տնտեսությանը պատճառվում է հսկայական վնաս:  Բարձր է ուրբանիզացիայի մակարդակը: Տեխնածին աղետները՝ քիմիապես վտանգավոր օբյեկտներ, օգտակար հանածոների հանքավայրերով պայմանավորված պոչամբարներներ, 50 և ավելի տարիներ շահագործվող ջրամբարներ, ևս զգալի ռիսկի աղբյուր են հանդիսանում:

 Կարևորելով Հայաստանին սպառնացող և հետզհետե ահագնացող բնական վտանգների ռիսկը, ինչպես նաև վերջին տարիներին միջազգային հանրության մեջ առավել մեծ նշանակություն ձեռք բերող միտումները՝ աղետների ռիսկի կառավարման միասնական համակարգ ստեղծելու և զարգացնելու ուղղությամբ, անհրաժեշտություն է առաջացել մշակելու աղետների ռիսկի կառավարման հայեցակարգը: Ինչպես նաև հայեցակարգի մշակումը պայմանավորված է աղետների ռիսկի կառավարման գործող ազգային ռազմավարությունն արդիականացնելու, նոր լուծումներ և մոտեցումներ գտնելու կարևորությամբ:

 1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Ներկայացվող նախագծերով ամրագրվում են աղետների ռիսկի կառավարման միասնական համակարգի հիմնադրույթները, կանխարգելում–նվազեցում-արձագանքում–վերականգնում շղթայի իրականացման անընդհատությանն ուղղված քաղաքականությունը՝ աղետների ռիսկի միասնական գործուն համակարգ ունենալու  նպատակով:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագիծը մշակվել է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից:

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է՝

 • աղետների ռիսկի հետևողական նվազեցում,
 • աղետների ռիսկի կառավարման համակարգի բոլոր մակարդակներում բնակչության պաշտպանության կազմակերպման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում,
 • աղետների հետևանքով տուժած բնակչության քանակի, պատճառված նյութական վնասների նվազեցում,
 • ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի, կարգերի և մեթոդաբանությունների համապատասխանեցումը միջազգային չափանիշներին,
 • արտակարգ իրավիճակներում բնակչության վաղ ազդարարման գործուն համակարգի առկայություն,
 • աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներառում պետական նպատակային և համայնքային զարգացման ծրագրերում, պլաններում և բյուջեներում,
 • աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում մասնավոր ներդրումների ներգրավվում,
 • hետաղետային արագ վերականգման և հետագա վերակառուցման պլանների առկայություն,
 • կամավորական շարժման ընդլայնում՝ հրշեջ հենակետերի ստեղծման նպատակով:

Աղետների ռիսկի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը զգալիորեն կխթանի տնտեսության աճը, կնպաստի ներդրումների ակտիվության բարձրացմանը, ինչն էլ, իր հերթին, կբերի բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը, պետության կողմից  սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընդլայնմանը:

 1. Այլ տեղեկություններ
  • «Աղետների ռիսկի կառավարման հայեցակարգը եվ դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման  նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:
  • «Աղետների ռիսկի կառավարման հայեցակարգը և դրանից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում փոփոխություններ չեն սպասվում:
 • Discussed

  03.05.2021 - 18.05.2021

 • Type

  Decision

 • Area

  Emergency situations

 • Ministry

  Ministry of Emergency Situations

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 6863

Print