Добавить в избранное

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ

Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության  կազմում ստեղծել սեյսմիկ պաշտպանության գրասենյակ (այսուհետ՝ Գրասենյակ):

 Գրասենյակի ստեղծումը թույլ է տալիս սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում ավելի ընդլայնված գործունեություն ծավալել: Օրենքով սահմանված  իրավասությունների և գործառույթների շրջանակը ըստ էության կպահպանվեն,   բացի այդ, մինչև նախարարության կառուցվածքային փոփոխությունները «Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը իր կազմում ուներ դիտակայաններ, դիտակետեր և այլ  կառույցներ, գրասենյակի ստեղծման դեպքում դրանք ևս կպահպանվեն, քանի որ գրասենյակն իր կազմում ունենում է մասնագիտացված կառուցվածքային ստորաբաժանումներ:  

   Վերոգրյալից ելնելով հարկ է նշել, որ «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք)  համաձայն պետական մարմինների կազմում կարող են ստեղծվել գրասենյակներ:  Օրենքի    8-րդ  հոդվածի իրավակարգավորումների համաձայն գրասենյակը օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով իրականացնում է պետական կառավարման և (կամ) պետական քաղաքականության առանձին բնագավառի գործառույթներ (այդ թվում՝ վերահսկողական, պետական ծառայությունների մատուցման) կամ ընդունում է արտաքին ներգործության ակտեր, ունի ինքնուրույն, հստակ ձևակերպված սպառիչ խնդիրներ և նպատակներ, պատասխանատու է այդ խնդիրների իրականացման համար:

   Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը,  որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում և մեծ են երկրաշարժների առաջացման վտանգները, ուստի սեյսմիկ վտանգների արագ արձագանքման և օպերատիվ կառավարման տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջանում, որ սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառի լիազոր պետական մարմնի գործառույթների շրջանակը ընդլայնվի, միաժամանակ համակարգելու սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում տարվող աշխատանքները: Գրասենյակն իր մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջոցով  ավելի օպերատիվ և արդյունավետ  գործունեություն իրականացնելու հնարավորություն է ունենում, ուստի այդ իսկ պատճառով  անհրաժեշտ է լիազոր մարմնի կազմում վարչության փոխարեն ստեղծել գրասենյակ:

 

 • Обсуждалось

  29.01.2021 - 13.02.2021

 • Тип

  Закон

 • Область

  Чрезвычайные ситуации

 • Министерство

  Министерство по чрезвычайным ситуациям

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 5879

Принт

Предложения

ՀԱԿ Պոլիտեխնիկ

07.02.2021

Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության անհրաժեշտությունն հիմնավորելու համար բավարար է համեմատել Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժից մարդկային ու նյութական կորուստները, համանման երկրաշարժերից կորուստների հետ պատրաստված երկրներում։ Ստեղծելով Սեյսմիկ ծառայության գրասենյակ հնարավոր է զգալիորեն բարձրացնել սեիսմիկ պաշտպանվածության մակարդակը։

Սերգեյ Նազարեթյան

05.02.2021

ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ պաշտպանության գրասենյակի ստեղծման կարևորությունը 1. Սեյսմիկ պաշտպանությունը ՀՀ անվտանգության ապահովման կարևորագույն ուղղություններից մեկն է և այն իրականացնող մարմինը չի կարող լինել ՀՀ ԱԻՆ աջակցող վարչություն: Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը («ՍՊԱԾ») 1991թ. ստեղծվեց ՀՀ կառավարությանն առընթեր, հետագայում այն վերափոխվեց «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» գործակալության իր ենթակայության 4 տածքային ՊՈԱԿ-ներով` հյուսիսային, արևմտյան, հարավային և Արևելյան: ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2016թ. 3 տարածքային ՊՈԱԿ-ները միավորվեցին, ապա լուծարվեց գործակալությունը: 2020թ. ՀՀ կառավարության նոր որոշմամբ լուծարվեց նաև միացյալ ՊՈԱԿ-ը, առաջարկվեց ստեղծել ՀՀ ԱԻՆ Սեյսմիկ պաշտպանության աջակցող վարչություն: Սրանով կտրուկ նվազեց ծառայության արդյունավետությունն ու օպերատիվությունը: Զարմանալին այն է, որ ՀՀ «ՍՊԱԾ»-ը 1998թ. ստացավ ՄԱԿ-ի տարերային աղետների դեմ պայքարի բարձրագույն Սասակավայի մրցանակը իր օրինակելի կառուցվածքի և նվաճումների համար: Այդ միավորումներից ու լուծարումներից պետությունը ոչինչ չշահեց, իսկ բացասական հետևանքները ակնհայտ կդառնա նոր ուժեղ երկրաշարժի դեպքում: 2. Սեյսմիկ ծառայության խնդիրները բարդ են և մեծամասամբ դրանք պետք է լուծվեն տեղում՝ մարզերում: Կարևորագույն խնդիրները՝ դիտարկման կայանների շահագործում և սարքերի խափանումների արագ վերացում, տեղի բնակչության աղետի դիմակայունության բարձրացում, բնակավայրերի տարածքների շենք-շինությունների, կոմունիկացիաների վերաբերյալ թվային բազաների ստեղծում, սեյսմիկ ռիսկի գնահատում և նվազեցում, ՏԻՄ-երի ու տեղական իշխանությունների հետ ամենօրյա խնդիրների լուծում և այլն, արդյունավետ է իրականացնել տեղում: ՊՈԱԿ-նեը հասել էին արդյունավետ համագործակցության մարզպետարանների ու համայնքապետարանների հետ և գործնականում սեյսմիկ անվտանգության ոչ մի խնդիր չեր իրականացվում առանց Սեյսմիկ ծառայություն ՊՈԱԿ-ների: Սեյսմիկ պաշտպանության գրասենյակի դեպքում հնարավոր կլինի նախկին ՊՈԱԿ-ների փոխարեն ստեղծել տարածքային կենտրոններ ՊՈԱԿ-ների գործառույթներով՝ չունենալով իրավաբանական անձի կարգավիճակ: 3. ՀՀ ԱԻՆ սեյսմիկ ծառայությունը պետք է ունենա բարձր պատրաստվածությամբ տարածքային կենտրոն, Երևանից նվազագույնը 80կմ հեռավորության վրա, որպեսզի սեյսմիկ աղետի դեպքում իր վրա վերցնի Երևանի ագլոմերացիայում ծագած երկրաշարժի բոլոր խնդիրները: 1992 թ. Գյումրիում գտնվող «Սեյսմիկ պաշտպանության հյուսիսային ծառայություն» ՊՈԱԿ-ը եղել է «ՍՊԱԾ»-ի կրկնորդը: Շնորհիվ իր կառուցվածքի ու մասնագիտական պատրաստվածության նա պատրաստ էր իրականացնելու Երևանի ագլոմերացիայում ծագած աղետի բոլոր խնդիրները: Գրասենյակի ստեղծումով այս հիմնախնդիրը որոշ չափով կլուծվի: 4. ՊՈԱԿ-ների լուծարումով կրճատվեցին սեյսմաբանության ոլորտի կազմակերպությունների քանակը, որով լուրջ դժվարություններ ստեղծվեցին գիտական ատենախոսությունները ՀՀ-ում պաշտպանելու գործում, քանի որ ըստ ՀՀ ԲՈՀ-ի կանոնակարգի ատենախոսության ընդդիմադիր կազմակերպությունը և ընդիմախոսները պետք է լինեն տարբեր կազմակերպություններից: Այսօր ՀՀ-ում դրանց քանակը ատենախոսության պաշտպանության համար բավարար չէ: Գրասենյակի և տարածքային կենտրոնների առկայության դեպքում, կանոնադրական ճանապարհով, խնդիրը կլուծվի և կարիք չի լինի դիմելու արտասահմանյան կազմակերպություններին, որը ստեղծում է դժվարություններ ատենախոսության լեզվի, ֆինանսների և ժամանակի տեսակետից: 5. Գրասենյակի դեպքում ավելի լայն կլինեն հնարավորությունները Գառնիի երկրաֆիզիկական դիտարանը Միջազգային հետազոտական կենտրոն դարձնելու համար, որը իր էությամբ ու դիրքով աշխարհում եզակիներից մեկն է: Երկրաբանական գիտ. դոկտոր, պրոֆ.՝ Սերգեյ Նազարեթյան Հեռ. 098.418746

Узнать больше