Добавить в избранное

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականիսեպտեմբերի 3-ի N 1334-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

                ------------------  2020 թվականի  N -------Ն

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱ­ՎԱՐՈՒ­ԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1334-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱ­ՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն որոշում է.

 1. ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 3-ի՝ <<Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին գնահատման չափանիշները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին >> N 1334-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝
 • 22- րդ կետում <<նախարարության իրականացրած տեսչական >> բառերը փոխարինել << հանրակրթության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի իրականացրած >> բառերով։
 • 34-րդ կետում <<կրթության պետական տեսչության>> բառերը փոխարինել <<կրթության տեսչական մարմնի>> բառերով:

 

2․  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 • Обсуждалось

  24.06.2020 - 09.07.2020

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Образование и наука

 • Министерство

  Министерство образования, науки, культуры и спорта

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4769

Принт