Добавить в избранное

««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

 

««ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2017-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄ  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 1. Անհրաժեշտությունը

««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի այսուհետ՝ Նախագիծ ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ Վարչապետի 2019 թվականի նոյեմբերի 4-ի թիվ 02/10.2/49468-2019 հանձնարարականի կատարման ապահովման նպատակով ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում տեղի ունեցող փոփոխությունների շրջանակներում «Հատուկ լեռնափրկարար ծառայություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը այսուհետ` Ընկերություն մասնավորեցման ներկայացնելու առաջարկով:

Նախագծով առաջարկվող լրացման համար հիմք են հանդիսացել` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարի 14.02.2020թ. N01/01.2/879-2020 և 05.03.2020թ.-ի N01/01.2/1502-2020 գրություններով ներկայացված առաջարկությունը և հիմնավորումները:

 

 1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 21-ի «Ռազմականացված լեռնափրկարար զորամասերի շտաբ» փակ բաժնետիրական և «Ռազմականացված լեռնափրկարար ջոկատ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների պետական բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություններ վերապահելու և ընկերությունները վերակազմակերպելու մասին» թիվ 1117-Ա որոշման 2-րդ կետի համաձայն՝ Ընկերությունը ստեղծվել է «Ռազմականացված լեռնափրկարար զորամասերի շտաբ» փակ բաժնետիրական և «Ռազմականացված լեռնափրկարար ջոկատ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների միաձուլման ձևով վերակազմակերպման արդյունքում:

Ընկերության ֆինանսական միջոցները հիմնականում գոյանում են՝  ստորգետնյա աշխատանքներում վթարների կանխարգելումից, շնչառության համար վնասակար միջավայրերում փրկարարական և տեխնիկական աշխատանքների կատարումից, պողպատյա ճոպանների փորձարկումից, թթվածնային և այլ գազերի բարձր ճնշման փոքրածավալ ու մեծածավալ բալոնների փորձարկումից, հանքահորերի օդափոխության համակարգի ուսումնասիրումից, հանքախորշերում փոշու և գազերի թույլատրելի պարունակությունների ուսումնասիրումից ու առաջարկությունների (եզրակացությունների) տրամադրումից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ տնտեսական գործունեությունից: Տվյալ դեպքում, Ընկերության մասնավորեցումից հետո օրենքով իրեն վերապահված բնագավառում՝ սահմանված կարգով կարող է իրականացնել նաև ներկայումս Ընկերությանը իր կանոնադրական վերապահված գործառույթները:

Այսպիսով, հիմք ընդունելով նաև քննարկման ժամանակ ՀՀ վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականը, առաջարկվում է Ընկերությունը մասնավորեցնել՝ «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:

 

 1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Ընկերությունն իր կանոնադրությամբ վերապահված գործառույթներով (պայմանագրային հիմունքներով լեռնափրկարար ծառայության մատուցում ստորգետնյա հանքերին և շինություններին) Հայաստանի Հանրապետությունում միակ ընկերությունն է, բայց ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենքները չեն արգելում համանման ծառայության մատուցումն այլ կազմակերպությունների կողմից:

 1. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Մասնավորեցման արդյունքում ինչ-որ չափով կնվազի ընկերության` որպես պետական կառույցի գերիշխող դիրքը ոլորտում, որի հետևանքով կստեղծվեն լեռնափրկարար ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ, ծառայության մատուցումը կդառնա մրցակցային, խթան կհանդիսանա ավելի մատչելի և որակյալ ծառայության մատուցման համար:

Ընկերության մասնավորեցման հետևանքով կանոնադրությամբ իրեն վերապահված գլխավոր գործառույթն ընկերության կողմից լիարժեք չկատարելու կամ կատարելուց հրաժարվելու ռիսկերը հաշվի առնելով՝ առաջարկվում է մասնավորեցման պայմանագրում, գնորդի պարտականությունների գլխում ներառել դրույթ` լեռնափրկարար ծառայության մատուցման գործառույթը որպես պարտադիր պայման արձանագրելով:

 1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի կողմից:

 1. Ակնկալվող արդյունքը

Մասնավորեցման արդյունքում կձևավորվի ծառայությունների մատուցման մրցակցության շուկա, ինչը  կնպաստի մատչելի և որակյալ ծառայություն մատուցող ընկերությունների ստեղծմանը և բարձրորակ լեռնափրկարար ծառայության մատուցմանը:


 • Обсуждалось

  16.03.2020 - 07.04.2020

 • Тип

  Закон

 • Область

  Управление государственным имуществом

 • Министерство

  Комитет по управлению государственным имуществом

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 4913

Принт

Предложения

Արա Մինասյան

16.03.2020

Եթե ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենքները չեն արգելում համանման ծառայության մատուցումն այլ կազմակերպությունների կողմից և այդպիսի մասնավոր ընկերություններ դեռևս չեն ստեղծվել, ապա ընկերության մասնավորեցումից հետո սեփականատերը ոլորտում իր մենաշնորհը օգտագործելով կարող է վարել ծառայությունների մատուցման կամայական գնային քաղաքականություն, այդ իսկ պատճառով ներկա փուլում մինչև ոլորտում մասնավոր ընկերությունների առաջանալը, մասնավորեցումը պետք է հետաձգվի:

Узнать больше