Добавить в избранное

«ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախագծի ընդունմամբ  ակնկալվում է կարգավերել դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման, պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում բնակչության համար ձեռք բերված դեղատոմսով բացթողնվող դեղերի մասին զանգվածային լրատվամիջոցներում հանրային իրազեկում իրականացնելու դեղերի պատշաճ բաշխման գործունեության հավաստագիր ստանալու ժամկետի երկարաձգման, դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների կազմակերպման և իրականացման համար լիազոր մարմին սահմանելու հետ կապված հարցերը:

 

 

 • Обсуждалось

  21.08.2019 - 06.09.2019

 • Тип

  Закон

 • Область

  Здравоохранение

 • Министерство

  Министерство здравоохранения

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3218

Принт

Предложения

Գևորգ Մալխասյան

21.08.2019

1-ին հոդվածը հակասում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության 11-րդ հոդվածի պահանջներին, քանի արռաջացնում է չհիմնավորված մենաշնորհ շուկայում։ 2-րդ հոդվածի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ լիցենզավորման հարաբերությունները կարգավորվում են "Լիցենզավորման մասին" ՀՀ օրենքով, որով և նախատեսված են լիցենզավորման ենթակ գործունեության տեսակների ուժի մեջ մտնելու ժամկետները։

Узнать больше