Add to favourites

«ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախագծի ընդունմամբ  ակնկալվում է կարգավերել դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման, պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում բնակչության համար ձեռք բերված դեղատոմսով բացթողնվող դեղերի մասին զանգվածային լրատվամիջոցներում հանրային իրազեկում իրականացնելու դեղերի պատշաճ բաշխման գործունեության հավաստագիր ստանալու ժամկետի երկարաձգման, դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների կազմակերպման և իրականացման համար լիազոր մարմին սահմանելու հետ կապված հարցերը:

 

 

 • Discussed

  21.08.2019 - 06.09.2019

 • Type

  Law

 • Area

  Healthcare

 • Ministry

  Ministry of Healthcare

Send a letter to the draft author

Your suggestion will be posted on the site within 10 working days

Cancel

Views 6352

Print

Suggestions

Գևորգ Մալխասյան

21.08.2019

1-ին հոդվածը հակասում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ Սահմանադրության 11-րդ հոդվածի պահանջներին, քանի արռաջացնում է չհիմնավորված մենաշնորհ շուկայում։ 2-րդ հոդվածի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ լիցենզավորման հարաբերությունները կարգավորվում են "Լիցենզավորման մասին" ՀՀ օրենքով, որով և նախատեսված են լիցենզավորման ենթակ գործունեության տեսակների ուժի մեջ մտնելու ժամկետները։

See more