ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման  ռազմավարությունը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման վերաբերյալ

  

 1. Միջոցառման իրականացման անհրաժեշտությունը և նպատակը

 Միջոցառման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է երկաթուղային ենթակառուցվածքի կենսական նշանակության օբյեկտների արդյունավետ ու անվտանգ շահագործման ապահովման պետական քաղաքականության իրականացման անհրաժեշտությամբ: 

 • Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը և առկա խնդիրները 

Ներկայում չի ապահովվում երկաթուղային ենթակառուցվածքի կենսական նշանակություն ունեցող օբյեկտների արդյունավետ ու անվտանգ շահագործման ապահովմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը: 

 • Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները 

Արդյունավետ պետական քաղաքականության իրականացման նպատակով երկաթուղու ենթակառուցվածքների զարգացման  ռազմավարության մշակում:

 1. Կարգավորման առարկան

Երկաթուղային ենթակառուցվածքի կենսական նշանակության ունեցող օբյեկտների արդյունավետ ու անվտանգ շահագործման ապահովման պետական քաղաքականության իրականացում:   

 • Միջոցառման իրակացումից ակնկալվող արդյունքը 

Ապահովել երկաթուղային ենթակառուցվածքի զարգացման միասնական քաղաքականության իրականացում և կենսական նշանակության երկաթուղային ենթակառուցվածքի օբյեկտների արդյունավետ ու անվտանգ շահագործում:

 

 

 • Обсуждалось

  29.10.2018 - 14.11.2018

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Транспорт

 • Министерство

  Министерство индустрии высоких технологий

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 6969

Принт