Добавить в избранное

<<Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման 2018 թվականի հաշվետվության /հողային հաշվեկշռի/ մասին>>

Որոշման ընդունմամբ կկատարվի Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի պահանջը` տարվա ընթացքում կատարված իրավական, որակական և քանակական փոփոխություններն կարտացոլվեն 2018 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված Հայաստանի Հանրապետության հողային հաշվեկշռում:

 • Обсуждалось

  13.08.2018 - 29.08.2018

 • Тип

  Pешение

 • Область

  Сельское хозяйство, Охрана природы, Градостроителство, Энергетика и природные ресурсы, Территориальное управление и развитие, Кадастр

 • Министерство

  Kомитет кадастра

Отправить письмо автору проекта

Ваше предложение будет опубликовано на сайте в течение 10 рабочих дней

Отмена

Просмотры 3058

Принт

Предложения

Շահեն Շահինյան

15.08.2018

Առաջարկում եմ հաշվետությունը ներկայացնել, ավելի մանրամասն, ներկայացնելով յուրաքանչյուր համայնքի հողային ֆենդը առանձին-առանձին: Սա թափանցիկության շատ լավ ցուցանիշ է: Մարզերի կտրվածքով հողային ֆոնդի ներկայացումը շատ սահամանափակ պատկերացում է տալիս տվյալ մարզի վերաբերյալ, իսկ համայնքներով ներկյացման դեպքում պատկերը առավել ակընհայտ կլինի, հնարավոր կլինի վերլուծել ոչ միայն համայնքները առանձին-առանձին, այլ նաև մարզի առանձին մասերը:

Узнать больше